Leden denken mee over IJsselmeergebied

Uit onderzoek onder ANWB-leden blijkt dat zij de typische kenmerken van het IJsselmeergebied willen behouden. Ook vinden ze dat het gebied op bepaalde plekken toegankelijker moet worden en ze wijzen op tekorten aan wandel- en fietspaden.

Aanleiding voor het onderzoek is dat het Rijk samen met andere overheden, belangenorganisaties, burgers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven een toekomstvisie ontwikkelt voor het IJsselmeergebied. Dat grootste aaneengesloten zoetwatergebied van West-Europa is uniek in zijn soort en heeft een belangrijke landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Ook de kansen voor toerisme en recreatie worden in de toekomstvisie meegenomen.

Geen windmolens en hoogbouw

ANWB-leden zien graag dat het typerende landschap met weidse uitzichten en de rijke cultuurhistorie blijft. Hetzelfde geldt voor de kenmerkende natuur met rust, variatie, mooie vergezichten en een rijke flora en fauna. Het onderzoek bevestigt het standpunt van de ANWB over windmolens op het land. De ANWB beschouwt de opwekking van windenergie als een industriële activiteit en ziet windparken daarom bij voorkeur geplaatst in industriële omgevingen of langs infrastructuur. Gebieden waarvan de vrije horizon kenmerkend is en van groot belang voor recreatie en toerisme, zouden zoveel mogelijk ontzien moeten worden.

Meer recreatievoorzieningen

Volgens de leden moet er ook geïnvesteerd worden in de toegankelijkheid van het IJsselmeergebied, om nog meer van de natuur te kunnen genieten. Ze noemen verder een aantal punten om het gebied aantrekkelijker te maken: 

  • Voldoende rustpunten voor wandelaars en fietser;
  • Voldoende publieke toiletten;
  • Voldoende (spreiding van) afvalpunten langs wandel- en fietspaden;
  • Voldoende autovrije fietspaden.