ANWB in actie voor verkeersveiligheid provincie

De ANWB is sinds vorige week voor het eerst sinds jaren weer betrokken bij het overleg over verkeersveiligheid in Overijssel. In Zeeland deden vrijwilligers vanmorgen mee aan een MONO-actie.

MONO, ongestoord onderweg

In het overleg van Overijssel met gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en Veilig Verkeer Nederland praat voortaan ook onze regionaal belangenbehartiger Eric Neef mee. De afgelopen jaren waren we niet aangesloten, omdat de ANWB binnen het werkveld verkeersveiligheid ook andere, min of meer commerciële belangen heeft. In andere provincies praat de ANWB al langer mee.

Achtergrond

Met de komst van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid hebben de provincies de opdracht gekregen uitvoeringsplannen te maken en daar maatschappelijke organisaties bij te betrekken. Voor de ANWB is participeren in sommige provincies niet te behappen, doordat daar wel vijf regionale tafels worden opgericht. 

MONO-actie in Zeeland

Maandag 30 september kwamen in Zeeland ANWB-vrijwilligers al vroeg in actie. Tussen 6.00 uur en 10.00 uur schonken ze op de drukke carpoolplek bij Wegenwachtstation Kapelle koffie en thee om automobilisten te wijzen op het belang van MONO: de strijd tegen afleiding in het verkeer.