ANWB: Wagenpark sneller verduurzaamen

Namens de ANWB heeft Frits van Bruggen dinsdag 15 oktober samen met de BOVAG, RAI Vereniging en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) het Klimaatakkoord ondertekend. Hiermee onderschrijven de organisaties de urgentie van het klimaatprobleem en het belang van gezamenlijke inspanningen bij het realiseren van de CO2-reductiedoelstellingen van het kabinet, dat de uitstoot in 2030 met 49% wil terugbrengen. Om die doelstellingen te halen is het belangrijk dat er voldoende draagvlak is bij zowel de consument als het bedrijfsleven. De organisaties willen hieraan een bijdrage leveren, maar er zijn wel zorgen over de verdere invulling van het Klimaatakkoord.  

Schuiven met budgetten

De komende tijd wordt gewerkt aan een stabiel en voorspelbaar fiscaal autobeleid, waarbij de bijtelling op auto’s alleen tussentijds kan worden aangepast als consument en bedrijfsleven voldoende tijd hebben om op fiscale aanpassingen te kunnen anticiperen. Ook moet het op gang komen van de particuliere markt niet gefrustreerd worden omdat het jaarlijks beschikbare subsidiebudget ontoereikend blijkt. De overheid moet met budgetten kunnen schuiven en bedragen uit latere jaren naar voren halen. Mocht de pot eerder leeg zijn dan in 2024, dan vragen de organisaties om een verruiming van het budget.

Wagenpark verduurzamen

Ook pleiten de organisaties ervoor om het totale wagenpark sneller te verduurzamen en om naast elektrische auto’s ook andere, schone en zuinige technieken aantrekkelijk te maken voor de automobilist. Denk hierbij aan hybride, plug-in hybride en het gebruik van biofuels. Verlaging van de BPM is daarbij essentieel, zeker ook als opstap naar een systeem van betalen naar gebruik.