ANWB stuurt uitslag ledenonderzoek naar provincies

De ANWB heeft de uitkomsten van recent ledenonderzoek naar de nieuwe Provinciale Staten van alle provincies gestuurd. Bij de resultaten zit de aanbeveling om hier rekening mee te houden bij de onderhandelingen voor een nieuw coalitieakkoord. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Beïnvloeding & Experts van Merk & Leden.

In de aanloop naar de verkiezingen heeft de ANWB onderzoek gedaan naar vier thema’s die leden belangrijk vinden en waar provincies veel invloed op hebben: verkeersveiligheid, bereikbaarheid en infrastructuur, fietsen en ruimte voor recreatie en toerisme. Aan het onderzoek deden landelijk ruim 5.500 leden mee.

Verkeersveiligheid nummer 1

Over het algemeen geven leden verkeersveiligheid de hoogste prioriteit en zien ze strenger handhaven in meerderheid als de belangrijkste maatregel om de verkeersveiligheid te bevorderen. Verder konden deelnemers hun (on)tevredenheid uiten over diverse taken van de provincie. Hoe dat per provincie uitpakte, vind je op anwb.nl.