Rotterdam krijgt 7 voor verkeersveiligheid

Op basis van 200 reacties van leden en ANWB-medewerkers heeft de afdeling Digitale Ledenparticipatie de verkeersveiligheid in Rotterdam in kaart gebracht. De stad krijgt een gemiddeld rapportcijfer 7.

Verbeterpunten die de respondenten aandragen zijn onder de aandacht gebracht van de gemeente. Het gaat bijvoorbeeld om onduidelijke voorrangssituaties en scheidingen tussen rijbaan en fietspad, punten met slecht verkeersoverzicht, drukte op de fietspaden en huftergedrag van scooterrijders en automobilisten. De gemeente Rotterdam betrekt de ANWB bij het opzetten van nieuw verkeersveiligheidsbeleid. Dat krijgt de gemeenteraad in september aangeboden.