65 jaar geleden: Wegenwacht in actie bij Watersnoodramp 1953

In de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953 voltrok zich, 65 jaar geleden, de Watersnoodramp. Bij de ANWB Wegenwacht meldden zich op zondag 1 februari medewerkers vrijwillig, om hun collega’s in het getroffen gebied bij te staan met het bieden van hulp.

ANWB en de watersnoodramp 1953

Naast het op gang helpen van auto’s en het repareren van buitenboordmotoren deden zij veel EHBO-werk. Wegenwachten voeren mee op punters en sloepen om slachtoffers uit hun huizen te bevrijden of uit het water op te pikken. Na drie weken ondersteunen van de hulpverlening konden zij terugkeren naar hun  eigen verzorgingsgebied.

Bewegwijzering

Ook de “Wegwijzerafdeling” van de ANWB kwam na de catastrofe direct in actie om te voorkomen dat verkeer in het overstroomde gebied reed. Het aanpassen van de wegwijzers op kruisingen en langs de doorgaande verbindingen was een flinke klus. Zo moesten een groot aantal wegwijzers tot aan Alkmaar en Eindhoven tijdelijk worden veranderd om er voor te zorgen dat het verkeer goed werd omgeleid. Uit het jaarverslag blijkt dat de ANWB met enige voldoening terugkijkt op haar inzet en daarmee een bescheiden bijdrage heeft kunnen leveren tot het verminderen van de verschrikkelijke gevolgen die de watersnoodramp voor ons land heeft gehad.

ANWB en de watersnoodramp 1953

Grootste natuurramp van vorige eeuw

De watersnoodramp van 1953 is de grootste Nederlandse natuurramp van de vorige eeuw. Woensdag 31 januari, is het 65 jaar geleden dat Nederland getroffen werd door natuurramp. Op de bewuste zaterdagavond in 1953 trekt er een zware noordwesterstorm over ons land. In combinatie met springtij zorgt de storm er voor dat een groot deel van de provincie Zeeland, het westelijk deel van Noord-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden overstroomt. De storm stuwde het zeewater op  tot enorme hoogte en op meer dan 150 plaatsen braken de dijken door omdat ze de hoeveelheid water niet aankonden. Op zondagmiddag 1 februari werd het gebied getroffen door een tweede vloedgolf. De tweede vloedgolf maakt de meeste slachtoffers. De watersnoodramp kostte aan 1836 mensen het leven en ruim 72.000 inwoners werden geëvacueerd. In het getroffen gebied van ruim 150.000 hectare werden 4300 huizen verwoest en raakten ruim 40.000 gebouwen beschadigd. 

Slachtoffers

De watersnoodramp kostte aan 1836 mensen het leven en ruim 72.000 inwoners werden geëvacueerd. In het getroffen gebied van ruim 150.000 hectare werden 4300 huizen verwoest en raakten ruim 40.000 gebouwen beschadigd. 

Zie ook:
Meer Historie ANWB