Google-directeur Diana van Roest nieuwe toezichthouder

Google-directeur Diana van Roest is vandaag door de bondsraad benoemd tot lid van de raad van toezicht van de vereniging ANWB. Zij volgt Eric van Amerongen op, die zijn maximale zittingstermijn van 12 jaar heeft bereikt.

Diana van Roest trad in 2011 in dienst bij Google en vervult sinds vorig jaar een directeursfunctie. Bij Google is zij onder andere verantwoordelijk voor de verzekerings- en reisbranche. Voor haar indiensttreding bij Google vervulde Diana van Roest commerciële- en managementfuncties bij NH Hotels en ABN-AMRO. Zoals gebruikelijk bij de ANWB, is zij ook beoogd opvolger van van Amerongen in de raad van commissarissen. Die benoeming wacht nog op goedkeuring van de Autoriteit Financiele Markten (AFM)