Senseo-actie Kampioen scoort bij leden

Een nieuwe Senseo Original met een heleboel extra’s voor maar € 49,99. De actie in de Kampioen heeft tot dusver al veel bestellingen opgeleverd. Philips en Douwe Egberts spreken van een groot succes.

Het is voor Philips aanleiding zich te bezinnen op meer acties met de ANWB en voor de ANWB-accountmanagers om meer van dergelijke samenwerkingsverbanden uit te werken.

 
Bij deze actie snijdt het mes aan 2 kanten: de ANWB verbindt zich met merken die net als wij staan voor degelijkheid en betrouwbaarheid. En dergelijke aantrekkelijke aanbiedingen leveren voor de leden meerwaarde op voor het lidmaatschap. 


De Senseo-actie is gestart op 1 augustus en loopt tot 1 november.