MRT Rechtsbijstand heet voortaan ANWB Rechtsbijstand

Per 1 oktober is de naam van MRT Rechtsbijstand veranderd in ANWB Rechtsbijstand. Het helpt de ANWB om als één organisatie naar buiten te treden, het vergroot de naamsbekendheid en schept duidelijkheid voor leden en verzekerden. 

Wat verandert er (niet)?

  • Er vinden geen wijzigingen plaats in de polisvoorwaarden.
  • Lopende dossiers worden op dezelfde manier uitgevoerd.
  • Klanten in lopende dossiers krijgen bericht over de naamswijziging.
  • De naam en het logo van de organisatie veranderen.
  • Op briefpapier en enveloppen komt het ANWB-logo.
  • Mailadressen van de behandelaars eindigen op @anwbrechtsbijstand.nl.
  • De site anwbrechtsbijstand.nl gaat waarschijnlijk eind november online.
  • De stichting Rechtsbijstand MRT (of MRT Rechtsbijstand) blijft bestaan, alleen de naam wijzigt.