ANWB prijst verkeersmaatregelen in regeerakkoord

Als reactie op het regeerakkoord heeft de ANWB in een persbericht laten weten blij te zijn dat er zoveel belang wordt gehecht aan verkeersveiligheid en meer investeringen in (fiets)infrastructuur.

Druk stadsverkeer

Zo is de ANWB verheugd over de ambitie om het aantal verkeersslachtoffers omlaag te brengen. Ook heeft het nieuwe kabinet laten weten het manifest ‘Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit’ van onder meer de ANWB, Veilig Verkeer Nederland en het Verbond van Verzekeraars te ondersteunen. De ANWB is blij dat de nieuwe regering kiest voor een pakket aan maatregelen in plaats van individuele oplossingen. 

De komende drie jaar trekt de nieuwe coalitie € 2 miljard extra uit voor infrastructuur. Volgens de ANWB een goed begin om op termijn de bereikbaarheid te verbeteren en de verkeersaanwas op te vangen. De verhoging is voor de lange termijn (€ 100 miljoen per jaar) is nog onvoldoende.

Slimme mobiliteit

Ook is er steun van de ANWB voor een nationaal klimaat- en energieakkoord. Dit akkoord moet consumenten zekerheid geven om te kunnen anticiperen op een zorgvuldige overgang naar zero emissie en slimme mobiliteit. Wel waarschuwt de ANWB ervoor dat Nederlanders hierbij tot nu toe te weinig zijn betrokken. 

Verkeerde keuze

De BTW-verhoging van 6 naar 9% vindt de ANWB een verkeerde keuze. Daardoor worden de toegangsprijzen van culturele, toeristische en recreatieve bestemmingen hoger. Volgens de ANWB is een dergelijke verhoging bij een groeiende economie onlogisch.