ANWB biedt plan aan voor recreatie en toerisme Waaldijk

Rob Gremmen, ANWB-belangenbehartiger in de regio Gelderland, Brabant en Limburg, heeft vandaag in Tiel het plan Gastvrije Waaldijk overhandigd aan bestuurders van Waterschap Rivierenland en betrokken gemeenten. In het plan worden de kansen beschreven die de noodzakelijke versterking van de Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen biedt voor recreatie en toerisme. Het waterschap heeft eerder aangekondigd dat deze dijk op de noordoever van de Waal tussen Gorinchem en Nijmegen vanaf 2020 versterkt moet worden.

Hoe moet het traject er straks uitzien?

De betrokkenheid van de ANWB begon in 2015 met een onderzoek onder leden naar hun wensen en de kansen voor verkeer en recreatie op en om de Waaldijk. Met de uitkomsten daarvan voor ogen heeft de ANWB onderzocht hoe het traject van 80 kilometer lang er na de ‘verbouwing’ uit moet zien. Samen met de zes betrokken gemeenten, het waterschap en de provincie Gelderland is vervolgens een recreatief toeristisch programma opgesteld voor de zogenoemde ‘tribune voor de beleving van het rivierenlandschap’.

Het vervolg

De gemeente Neerijnen, waar 26 kilometer van de dijk onder valt, neemt nu het voortouw om het programma te voorzien van een begroting, waarna met de provincie Gelderland gesproken zal worden over de financiering.