Werkplaats St. Odiliënberg knapte al 100 fietsen op voor ANWB Kinderfietsenplan

Limburgs project krijgt navolging in de rest van Nederland

Kinderen uit minderbedeelde gezinnen aan een fiets helpen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op laten doen. Dat is de inzet van een proef die het ANWB Kinderfietsenplan afgelopen jaar is aangegaan met de werkplaats van HD Works, Maatwerkvoorziening Dagbesteding in St. Odiliënberg in Limburg. De proef krijgt navolging door heel Nederland.


Mijlpaal

De proef bereikte vrijdag 24 november een mijlpaal: Anthoney (17). leerling van de Herman Broerenschool uit Roermond, kreeg uit handen van ANWB-directeur Frits van Bruggen de 100ste fiets uit deze werkplaats uitgereikt. Anthoney had zelf een slechte fiets en ruilt deze nu in voor een veilig, passend exemplaar. ‘Ik heb de dagen afgeteld en kon de hele week niet slapen van de zenuwen. Ik ben heel blij met deze fiets!’, zegt Anthoney die in zijn laatste jaar zit van het speciaal voortgezet onderwijs.

Ook klasgenoot Suleiman ging stralend met een goede fiets naar huis. Vlak voor de uitreiking vroeg hij de ANWB of hij misschien ook een fiets kon krijgen. Nu rijdt de 19-jarige Suleiman elke ochtend voordat hij naar school gaat op een kapotte fiets zijn krantenwijk. Reparatie of de aanschaf van een nieuwe fiets, kan het gezin waaruit hij komt, niet veroorloven.

Meer werkplaatsen

Het ANWB Kinderfietsenplan zamelt, repareert en doneert fietsen aan kinderen in armoede. In Nederland leven 420.000 kinderen in armoede, waarvan 60.000 onder de armoedegrens. Een fiets is geen vanzelfsprekendheid. Het Kinderfietsenplan heeft drie eigen werkplaatsen: in Den Haag, Utrecht en Breda. Al meer dan 5.000 kinderen kregen inmiddels een opgeknapte fiets. Om nog veel meer kinderen te kunnen helpen, heeft de ANWB meer werkplaatsen nodig.

‘Elk kind in Nederland verdient een fiets. Hoe kom je op school? Bij de voetbalclub? Bij vrienden? Of hoe kom je op je stageadres? Kinderen moeten in vrijheid kunnen opgroeien en daar hoort een fiets bij. We hebben door al meer dan 5.000 kinderen in Nederland blij gemaakt met een fiets. We zijn er nog niet. We gaan net zolang door tot alle kinderen in armoede een fiets hebben’, zegt Frits van Bruggen van de ANWB.

Die ambitie is mogelijk door de samenwerking en steun van lokale gemeenten en Werk & Leerbedrijven en scholen. Het Kinderfietsenplan wil in elke gemeente bestaande Werk & Leerbedrijven inzetten waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Een werkplaats waar met de expertise van de ANWB fietsen worden ingezameld, opgeknapt en uitgeleverd.

Lokale samenwerking

Een van die werkplaatsen is die van HD Works, Maatwerkvoorziening Dagbesteding in St. Odiëlenberg van Jim van Erve. Er werken mensen die psychische zorg nodig hebben, in de bijstand zitten en ex-gedetineerden die zingeving zoeken. Zij vinden in de reparatie van fietsen een nuttige dagbesteding. ‘Ik mag graag aan fietsen sleutelen en daarnaast vind ik het mooi om iets voor deze kinderen te doen’, zegt monteur Roland Simons. 

Volgens Jim van Erve, coördinator van HD Works, zijn de medewerkers in zijn werkplaats enorm trots. ‘De medewerkers hebben in het verleden veelal gehoord wat ze niets kunnen en nu leveren ze een positieve bijdrage. Ze voelen zich gewaardeerd omdat ze voor een landelijke organisatie als de ANWB werken aan zo’n mooi maatschappelijk project. Voor het eerst in hun leven voelen ze zich gewaardeerd, groeit hun zelfvertrouwen en eigenwaarde’, aldus Van Erve.

Limburgs voorbeeldproject

De pilot in St. Odiliënberg is het voorbeeldproject zoals het ANWB Kinderfietsenplan in de toekomst zou willen werken: decentrale werkplaatsen met lokale partijen. De voordelen hiervan zijn talrijk: het Kinderfietsenplan kan sneller groeien (meer kinderen in armoede krijgen een fiets) en het project zit dichterbij de doelgroep. Fietsen worden lokaal ingezameld, gerepareerd en uitgeleverd. Hierdoor is er minder vervoer nodig en dat is beter voor het milieu. Ook biedt het de mogelijkheid om naast het geven van fietsen óók inruil en onderhoud van de fietsen te waarborgen.

De proef is zo succesvol dat het ANWB Kinderfietsenplan naar Limburgs voorbeeld ook elders door Nederland met lokale werkplaatsen samenwerking zoekt. ‘St. Odiliënberg heeft een nieuwe weg geopend voor het ANWB Kinderfietsenplan’, zegt Odette Dinklo, projectleider van het ANWB Kinderfietsenplan.

ANWB Kinderfietsenplan