Recht op smartengeld voor naasten en nabestaanden stap dichterbij

De Tweede Kamer heeft voor een wetsvoorstel gestemd, dat naasten en nabestaanden recht geeft op smartengeld. De ANWB ijvert al jaren voor een wettelijke regeling voor vergoeding van affectieschade. 

Affectieschade bestaat uit het verdriet dat naasten hebben vanwege het overlijden of ernstig letsel van een dierbare veroorzaakt door bijvoorbeeld een verkeersongeval. Voor naasten en nabestaanden is zo’n regeling van groot belang.

Eerder wetsvoorstel gesneuveld

Een eerder wetsvoorstel werd in 2005 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen, maar sneuvelde vijf jaar later in de Eerste Kamer. Het nu aangenomen wetsvoorstel is op een aantal punten aangepast. De vergoedingen zijn verhoogd, de kring van naasten en nabestaanden is uitgebreid en er is recht op een hogere vergoeding als het overlijden of het letsel is veroorzaakt door een misdrijf.

Nog naar Eerste Kamer

Het wetsvoorstel zal nu door de Eerste Kamer worden behandeld.  De ANWB zal zich tot de Eerste Kamerfracties richten, en hoopt op een positieve uitkomst van de behandeling en stemming in de Senaat.