Bondsraad benoemt nieuwe voorzitter raad van toezicht

De bondsraad heeft zaterdag 28 januari mevrouw Dorine Burmanje benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van de vereniging. Formeel wordt ze per april 2017 lid van de raad en per juli 2017 voorzitter. 

Dezelfde functies vervult ze vanaf genoemde datums binnen de raad commissarissen van ANWB B.V. Ze volgt dan mevrouw Karla Peijs op, die de functies sinds juni 2015 bekleedde.

In het dagelijks leven is mevrouw Burmanje (sinds 2004) voorzitter van de raad van bestuur van het Kadaster in Apeldoorn, waar ze de portefeuilles Strategie & Beleid, Public Affairs, Financiën, Juridische Zaken en Interne & Externe Communicatie onder haar hoede heeft. Voordien werkte ze als secretaris-directeur van het Waterschap Rijn en IJssel in Doetinchem. Tussen 1995 en 1999 was ze bureaumanager en plaatsvervangend directeur van EnergieNed in Arnhem.

Geen voorzitter van de ANWB

Door haar benoeming wordt mevrouw Burmanje niet automatisch voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, wat bij haar voorgangers wel het geval was. Door een zaterdag door de bondsraad goedgekeurde statutenwijzing is de hoofddirecteur van ANWB B.V. voortaan namelijk tevens 'voorzitter van de vereniging'. In de nieuwe statuten is term 'hoofddirectie' vervangen door 'bestuur'.

Nieuwe commissie voor betere communicatie vereniging/BV 

De bondsraad gaf zaterdag ruime steun aan een voorstel waarin de rol van een nieuwe Coördinatiecommissie is vastgelegd. Deze moet onder meer bijdragen aan betere communicatie en meer duidelijkheid over de onderlinge rolverdeling tussen de bestuursorganen van vereniging en van het bedrijf. De commissie wordt gevormd door 6 bondsraadsleden.