ANWB op de bres voor een mooie kust voor iedereen

Rust op de stranden en in de duinen en goede recreatieve voorzieningen in de kustplaatsen. De ANWB en 60 maatschappelijke organisaties maken zich er sterk voor.

Samen met overheden en maatschappelijke organisaties ondertekent de ANWB vandaag het zogeheten Kustpact. Daarin zijn afspraken vastgelegd voor bescherming van natuur en milieu op de stranden en in de duinen en bevordering van recreatie en toerisme in de kustgemeenten. Aanleiding zijn de plannen van minister Schultz van Haegen om de regels voor kustbebouwing te versoepelen en het protest daartegen van natuurbeschermers.

Levendige plaatsen, rustige stranden

Mede op basis van een peiling onder leden maakt de ANWB zich sterk voor levendige kustplaatsen en rustige duinen en stranden. Concentratie van recreatieve bebouwing in al bebouwde gebieden en bescherming van de rust daarbuiten is de basis onder het Kustpact. De kustprovincies gaan de afspraken uit het pact uitwerken en invullen. De ANWB zal erop toezien dat de belangen van de recreant niet in het gedrang komen.