Benelux-ministers op de bres voor e-mobiliteit

Hoge ambtenaren uit de Benelux waren donderdag 7 december op het hoofdkantoor van de ANWB voor een topconferentie over duurzame mobiliteit. Ze willen samen met zo’n 100 andere betrokkenen afspraken maken over een uniforme laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de België, Nederland en Luxemburg.

Het doel van de bijeenkomst was elektrisch rijden makkelijker te maken. Wie nu de grens passeert, stuit vaak op het probleem dat laadpalen niet-toegankelijk zijn, moeilijk te vinden of onbruikbaar met de eigen pas. Om elektrisch rijden te stimuleren willen België, Nederland en Luxemburg deze obstakels zo snel mogelijk uit de weg ruimen. De ANWB draagt hier graag een steentje aan bij met de Elektrisch Rijden Monitor. Onderliggend ANWB-onderzoek toont aan dat de beperkte beschikbaarheid en toegankelijkheid van laadpalen de groei van elektrisch rijden afremt.


Wegenwacht vertelt over ervaringen met waterstofauto

Barend Broek, de eerste wegenwacht met een elektrische waterstofauto, informeerde de deelnemers op de bijeenkomst over zijn ervaringen met deze duurzame dienstauto. 

Redacteur checkt met rondreis laadinfrastructuur ter plaatse

Afgelopen week is ANWB-redacteur Frank Buma met een elektrische auto door de Benelux getrokken om de laadinfrastructuur zelf te testen. Het filmpje over zijn bevindingen werd tijdens de conferentie vertoond. Het duurt 14 minuten.