Drukte op de ANWB Alarmcentrale

De afgelopen week ontving de alarmcentrale elke dag ongeveer 11.000 telefoontjes en op sommige dagen uitschieters naar wel 13.000. Dit is  evenveel als in voorgaande jaren.

Zuid-Europa populair

De verwachte groei van vakanties naar Spanje, Griekenland en Kroatië is terug te zien in de hulpverleningscijfers. Zo stijgt het aantal hulpaanvragen voor auto's in Kroatië met 25 procent terwijl ook de personenhulp met 11 procent toeneemt. In Spanje en Griekenland zien we bij de personenhulp een stijging van 12 procent respectievelijk 44 procent terwijl de hulp aan auto’s daar gelijk blijft. Opvallende stijger in de hulpverlening in Zuid-Europa is de hulpvraag vanuit Portugal.

Vanuit Turkije is de vraag naar personenhulpverlening dit jaar minder geworden. Een daling van 14 procent. De hulp aan auto's in Turkije is nagenoeg gelijk gebleven. 

Verder viel de toename van hulpvragen vanuit IJsland op. Waren dit er vorig jaar maar twee, deze zomer moest er dertien keer hulp geboden worden aan Nederlandse vakantiegangers die met een eigen auto, camper of motor naar IJsland waren gereisd.

Verschuiving naar voorseizoen

De totale hulpverlening van de ANWB Alarmcentrale kent deze zomer een lichte daling van 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Steeds meer mensen vieren hun buitenlandse vakanties in het voorjaar in plaats van in de 'dure en drukke' zomerperiode.