Maak van verkeersveiligheid nationale prioriteit

Een brede samenwerking van 32 organisaties roept de Tweede Kamer en het nieuw te vormen kabinet op van verkeersveiligheid een nationale prioriteit te maken. De partijen hebben de afgelopen maanden een Verkeersveiligheidsmanifest uitgewerkt met ambities en voorstellen om te kiezen voor veiliger verkeer en minder slachtoffers. Dit wordt vandaag gepresenteerd.

De organisaties, onder aanvoering van ANWB, SWOV (instituut voor wetenschappelijk verkeersveiligheidsonderzoek), Veilig Verkeer Nederland en het Verbond van Verzekeraars, signaleren dat de verkeersveiligheid achteruit holt. Het aantal verkeersdoden laat voor het eerst sinds jaren een stijgende lijn zien (621 in 2015), het aantal ernstig gewonden neemt al jaren toe (meer dan 21.000 in 2015) en het aantal aanrijdingen liet in één jaar een toename van liefst 50.000 zien tot bijna 850.000.

Nederland raakt koppositie kwijt

Verkeersongevallen zorgen iedere dag weer voor veel leed bij slachtoffers en nabestaanden. Daarnaast stellen de deelnemers in het manifest dat Nederland zijn internationale koppositie als verkeersveilig land in rap tempo kwijtraakt, van een vaste top 3-notering naar inmiddels de 9e plek op de wereldlijst. Ook wijst de coalitie op de maatschappelijke kosten: ongevallen zorgen voor een schade van maar liefst 14 miljard euro per jaar, kijkend naar (blijvend) letsel, materiële schade en kosten door vertraging.

Tientallen aanbevelingen

In het Verkeersveiligheidsmanifest stellen de betrokken organisaties dat alleen een combinatie van degelijke infrastructuur, veilige voertuigen en goed gedrag helpt het aantal doden, gewonden en schadegevallen terug te dringen. Langs 5 oplossingsrichtingen doet de coalitie tientallen aanbevelingen, zoals het beter inrichten van 30 km-zones en veiligere fietsinfrastructuur. Ook veiligere en slimmere voertuigen kunnen de veiligheid in het verkeer vergroten. Daarnaast is verkeersgedrag een belangrijke pijler. Teveel drinken en te hard rijden zorgen voor respectievelijk 20 en 30% van de ongevallen. Daar bovenop komt nog afleiding door gebruik van de smartphone.

Het Verkeersveiligheidsmanifest wordt woensdagochtend overhandigd aan de nieuwe fractiewoordvoerders verkeer en veiligheid van de Tweede Kamer.