Afgeschreven ANWB-computers naar Stichting Aan De Knoppen

ANWB-medewerker Naomi du Burck had eerder al geregeld dat 17 afgeschreven computers bij een goed doel terechtkwamen.

Vandaag heeft ze er samen met IT-directeur Teun van der Vorm en manager ANWB Betrokken Araya Sumter weer 3 weggegeven. Deze keer gingen ze naar Stichting Aan De Knoppen die in Amsterdam Zuidoost computerles geeft aan ouderen en laagopgeleiden. Het is het begin van meer. In totaal ontvangt de stichting de komende tijd 20 computers van de ANWB.

Basisvaardigheden en verkeerseducatie

De lessen van de stichting zijn gericht op het ontwikkelen van basisvaardigheden op de computer. Mensen leren onder meer hoe ze een e-mail moeten sturen en hoe ze op de site van het buurthuis de agenda kunnen bekijken. Er zijn ook digitale modules gericht op een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld hoe ze zich kunnen voorbereiden op een doktersafspraak of hoe om te gaan met geld. Binnenkort kan daar verkeerseducatie aan worden toegevoegd. De ANWB en Aan De Knoppen hebben afgesproken daar samen een digitale module voor te maken.