Denk mee met de ANWB

Wij vinden de mening van onze leden belangrijk. Lijkt het je leuk om via online enquêtes of forumdiscussies mee te denken over onderwerpen als de versoepeling rond kustbebouwing of de toekomst van het stadsverkeer?

Meld je dan aan voor ons online panel. Aan leden van dit panel wordt een aantal keer per jaar gevraagd of zij mee willen doen met online enquêtes of forumdiscussies. Met de uitkomsten van deze onderzoeken wordt gepeild wat leden van verschillende onderwerpen vinden, maar ook of we ons actief moeten inzetten op een nieuw gebied. Ook kan uit deze onderzoeken duidelijk worden wat voor producten leden van de ANWB nog zoeken, hier kan dan iets op bedacht worden.

Wat doen we met de resultaten?

De input van leden die we uit deze onderzoeken halen is erg belangrijk, omdat dit bijdraagt aan de beslissingen die we nemen. Bijvoorbeeld of we doorgaan met de ontwikkeling van een nieuw product of dat we met een ander plan moeten komen of dat we ons actief moeten inzetten op een nieuw gebied, omdat leden dit van ons verwachten. Ook worden de resultaten meegenomen in overleg met de overheid en andere organisaties.


Ik wil meedenken!

Wil je ook meedenken met de ANWB en een bijdrage leveren aan de verschillende onderwerpen waar we vragen over hebben? Registreer dan nu op anwb.nl/denkmee. Je wordt dan een aantal keer per jaar uitgenodigd om mee te doen met verschillende onderzoeken.

Jurn Hageman (Belangenbehartiging & Experts ANWB) "Bij het ontwikkelen van ANWB standpunten is Denk mee met de ANWB voor ons zeer belangrijk. De resultaten uit panelonderzoek gebruiken wij dan ook vaak in onze belangenbehartiging richting politici en bedrijven."

Rachel Smets (deelnemer Denk mee met de ANWB) "Ik geef graag mijn feedback en dit wordt écht gewaardeerd. Je kunt je eigen ideeën kwijt op Denk mee met de ANWB, maar je leert er ook van!"

Aanmelden

Ook enthousiast geworden? Meld je dan aan voor ons online panel.