Geschillencommissies Consumentenzaken moeten blijven

De ANWB doet een beroep op Tweede Kamer om de minister van Justitie ervan te laten afzien de stekker uit de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC) te trekken. Als de SGC verdwijnt komt een einde aan een laagdrempelige manier voor consumenten en bedrijven om geschillen te beslechten. Tegen de achtergrond van het verdwijnen van gefinancierde rechtshulp en verhoging van griffiegelden is de SGC vaak een laatste strohalm voor de consument.

Het is voor de tweede maal dat de minister probeert deze voorziening te schrappen. Vorig jaar stemden de Tweede Kamerfracties nog unaniem tegen deze bezuiniging.

Jaarlijks leggen duizenden consumenten die een conflict hebben met een ondernemer hun geschil voor aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. De procedures die via de Geschillencommissie lopen zijn eenvoudig en een advocaat is niet nodig. De kosten voor de behandeling zijn al gauw de helft lager dan bij de rechtbank en wordt door de wederpartij vergoed als de consument in het gelijk wordt gesteld. Bij de rechter is dat niet vanzelfsprekend.

De Geschillencommissie is opgericht om geschillen te beslechten. De voorwaarden die door de consumentenorganisaties en de verschillende branches zijn afgesproken vormen hierbij een belangrijke leidraad. De wetgever wordt daarmee ontlast. Het intrekken van de steun aan de Geschillencommissie zal onherroepelijk tot extra overheidskosten leiden, want een paar duizend geschillen zullen alsnog voor de gewone rechter komen. De ANWB is van mening dat het bedrag van 400.000 euro die de minister hiermee wil besparen, niet opweegt tegen deze nadelen. Op dit moment worden de kosten die gemoeid gaan met de Geschillencommissie voor 20% gedragen door de minister en voor 80% door het bedrijfsleven. Om het belang van het onderwerp te benadrukken doet de ANWB dit beroep op de Kamer samen met VNO-NCW, MKB Nederland en de Consumentenbond.

Komende week wordt de problematiek in de Kamer behandeld.