Kinderfietsenplan ANWB schenkt 50 fietsen aan kinderen in jeugdzorg

Het ANWB Kinderfietsenplan zamelt fietsen in, knapt ze op en zorgt er voor dat deze in samenwerking met Nationaal Fonds Kinderhulp bij kinderen terechtkomen die opgroeien in armoede.

Vrijdag 18 november overhandigde hoofddirecteur ANWB, Frits van Bruggen, de eerste tien fietsen aan de groepsleiding en de kinderen die op een TriviumLindenhof locatie verblijven. Hij deed dit samen met Erna Metz, relatiemanager Fondsenwerving Nationaal Fonds Kinderhulp, in het bijzijn van de directeur van het Trivium Lindenhof, Arno Lelieveld.

Het TriviumLindenhof is een opvang voor vluchtjongeren, crisisopvang voor meisjes en een gezinshuis. Dankzij het ANWB Kinderfietsenplan zullen in ieder geval 50 kinderen, die geholpen worden door deze jeugdhulporganisatie, een fiets ontvangen.

Goed voor het zelfvertrouwen

De fietsen die de kinderen krijgen van de ANWB krijgen ze meer zelfvertrouwen en een positiever beeld van zichzelf. Ze hebben het gevoel dat ze weer mee doen en erbij horen.

Zo vertelt Iris (groepsleiding crisisopvang voor meisjes): 'Veel meiden die hier wonen zitten op school in een andere stad. Ze moeten best ver lopen naar het station en er is ook geen bushalte in de buurt. Als de meiden fietsen hebben, scheelt dat heel veel tijd.'

Gwen (14) vertelt: 'Ik moet vier kilometer naar school fietsen en de fiets die ik nu heb is bijna stuk. Echt super dat ik nu een goede fiets heb. Volgens mij kan ik hier ook een stuk harder op fietsen!'