Nieuwe toezichthouder benoemd

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink (1954) is zaterdag in de vergadering van de bondsraad benoemd tot lid van de raad van toezicht van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB.

Ineke Dezentjé Hamming-BlueminkMet de benoeming door de bondsraad is ook haar eerdere benoeming in de raad van commissarissen geformaliseerd. Dat er een nieuwe toezichthouder benoemd moest worden, heeft te maken met de benoeming van mevrouw Karla Peijs tot voorzitter van de raad van commissarissen en raad van toezicht.

Daardoor was een vacature ontstaan voor een ‘gewoon’ lid van de toezichthoudende organen van vereniging en bedrijf. Ineke Dezentjé Hamming is sinds 2011 voorzitter/algemeen directeur van de vereniging FME-CWM, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Daarvoor was zij onder meer ruim 8 jaar lid van de Tweede Kamer voor de VVD.