Bedragen smartengeld vertonen stijgende lijn

Vergoeding voor pijn en gemis aan levensvreugde op een hoger plan

Er is beweging in de maximale vergoedingen van smartengeld. Dit nadat gedurende 23 jaar het smartengeld voor de zwaarste letsels niet is verhoogd. Een strafrechter heeft onlangs € 200.000 toegekend aan een slachtoffer met zeer ernstige brandwonden als gevolg van een molotovcocktail. 

Dat blijkt bij het verschijnen van de 21e druk van het jaarlijkse ANWB Smartengeldboek (editie 2016) met 108 nieuwe uitspraken in de totale verzameling van bijna 2000 uitspraken.

ANWB Smartengeldboek

De ANWB vindt dat slachtoffers die door toedoen van een ander ernstig letsel oplopen een bedrag aan smartengeld moeten krijgen dat recht doet aan het leed dat hun is aangedaan. Met redactionele artikelen in het ANWB Smartengeldboek en in het vakblad ANWB Verkeersrecht pleitte de ANWB voor toekenning van hogere bedragen in Nederland. De ANWB is er alert op dat de tendens van hogere bedragen aan smartengeld zich doorzet.

Rechters kennen hogere bedragen toe

Hoopgevend is dat verscheidene rechters hebben blijk gegeven zich bewust te zijn van de discussie over de hoogte van de smartengeldbedragen in Nederland. Naast de civiele rechters wijzen ook strafrechters in voegingszaken steeds vaker smartengeld toe en kennen hogere bedragen toe.
Prof. mr. Siewert Lindenbergh, hoofdredacteur Verkeersrecht, bevestigt dat: ‘Rechters lijken wakker geworden: ook in Nederland gaat – na jarenlange roep daar om – eindelijk het smartengeld omhoog. De eerste stappen zijn nu gezet en we monitoren hoe deze ontwikkeling zich doorzet ’.

Minimumnorm voor onderhandelingen

Het ANWB Smartengeldboek biedt een overzicht van uitspraken en biedt een minimumnorm voor de onderhandelingen tussen de belangenbehartigers van het slachtoffer en de verzekeraar van de tegenpartij. Het merendeel van de letselschadezaken wordt zonder tussenkomst van een rechter afgewikkeld. Het streven is om ook deze schikkingsbedragen openbaar te maken.

Het ANWB Smartengeldboek is al meer dan 50 jaar een uitgave van ANWB Verkeersrecht en is het standaardwerk voor de eenduidige en eerlijke bepaling van de hoogte van het smartengeld. Advocaten, letselschadebehandelaars, verzekeraars en rechters maken gebruik van het boek.

Zie ook

ANWB Rechtshulp