Noodoproep ANWB: Blijf geschillencommissies ondersteunen

De ANWB roept minister Dekker op om de steun aan de Stichting Geschillencommissies in stand te houden. Als de SGC verdwijnt komt een einde aan een laagdrempelige manier voor consumenten en bedrijven om geschillen te beslechten. Tegen de achtergrond van het verdwijnen van gefinancierde rechtshulp en verhoging van griffiegelden is de SGC vaak een laatste strohalm voor de consument.

Jaarlijks leggen duizenden consumenten die een conflict hebben met een ondernemer hun geschil voor aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. De procedures die via de Geschillencommissie lopen zijn eenvoudig en een advocaat is niet nodig. De kosten voor de behandeling zijn al gauw de helft lager dan bij de rechtbank en wordt door de wederpartij vergoed als de consument in het gelijk wordt gesteld. Bij de rechter is dat niet vanzelfsprekend.

De Geschillencommissie is opgericht om geschillen te beslechten. De voorwaarden die door de consumentenorganisaties en de verschillende branches zijn afgesproken vormen hierbij een belangrijke leidraad. De wetgever wordt daarmee ontlast. Het intrekken van de steun aan de Geschillencommissie zal onherroepelijk tot extra overheidskosten leiden, want een paar duizend geschillen zullen alsnog voor de gewone rechter komen. Als de subsidie komt te vervallen zullen ook de 23 bij wet ingestelde geschillencommissies opnieuw ergens moeten worden onder gebracht. Daarnaast zal de overheid een nieuwe mogelijkheid moeten optuigen  voor buitengerechtelijke geschillenprocedures die volgens Europese regels verplicht zijn.                                                            

Op dit moment worden de kosten die gemoeid gaan met de Geschillencommissie voor 20% gedragen door de minister en voor 80% door het bedrijfsleven. Om het belang van het onderwerp te benadrukken doet de ANWB dit beroep op de Kamer samen met VNO-NCW, MKB Nederland en de Consumentenbond.