Fietswegenwacht gaat door!

Goed nieuws voor de fietswegenwacht: er is groen licht gegeven om er komend voorjaar mee door te gaan.

 

Wat tijdens de proefperiode al werd gedacht, is bij de evaluatie bevestigd: de fietswegenwacht in Den Haag en Amsterdam is een succes. Met name het enthousiasme van de leden heeft meegewogen in het besluit om de proef volgend jaar voort te zetten.

Momenteel wordt gekeken naar de verdere invulling. Ook in andere steden kunnen we met dit soort initiatieven een bijdrage leveren aan een betere luchtkwaliteit. Of en waar er een uitbreiding zal komen, wordt momenteel onderzocht. Aan de fietsers zal het in ieder geval niet liggen, zij kunnen niet wachten tot het moment waarop ze de weg weer op mogen!