Europese afspraken over ontwikkeling zelfrijdende auto

Belangrijke stap in de goede richting

De verkeersministers van de 28 lidstaten van de Europese Unie hebben op 14 april afspraken gemaakt over standaardisatie van de wetgeving en de techniek rond de zelfrijdende auto.

Declaration of Amsterdam
Met de ondertekening van de Declaration of Amsterdam is een belangrijke stap in de goede richting gezet om de gebruiker meer centraal te stellen bij de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s.

De zelfrijdende auto kan zorgen voor energiebesparing, lagere uitstoot van CO2, veiliger en comfortabeler rijden en minder files.  Met de campagne My car, my data heeft de ANWB aangegeven welke randvoorwaarden belangrijk zijn bij de ontwikkeling van de zelfrijdende auto:

  • Mens is uitgangspunt: bij ontwikkeling voertuig en niet de technische mogelijkheid;
  • Transparantie: de consument moet duidelijk worden geïnformeerd welke data met welk doel wordt verzameld;
  • Open toegang: voertuigeigenaren onafhankelijke garagebedrijven en pechhulpverleners moeten alle voertuigdata kunnen uitlezen:
  • Beveiliging van de data: de data moet zeer goed beveiligd zijn om de kans op hacken te minimaliseren;
  • Opt-out: De voertuiggebruiker zou de optie moeten hebben om het gebruik en verzenden van gegevens, die niet absoluut noodzakelijk zijn voor een veilige werking van het voertuig, eenvoudig te deactiveren.

Ontwikkeling in volle gang

De ontwikkeling van de zelfrijdende auto is in volle gang. Op initiatief van Nederland zijn door de verkeersministers van de Europese Unie afspraken gemaakt hoe zelfrijdende auto’s ingezet kunnen worden in Europa. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Declaration of Amsterdam. Hierin staat dat Europa in 2019 klaar wil zijn voor de verdere uitrol van autonoom rijdende auto’s. Belemmeringen zoals wetgeving en niet-eenduidige digitale communicatie van infrastructuur moeten dan zijn weggenomen.

Gebruiker erbij betrekken

De ANWB steunt de gezamenlijke intentie die is uitgesproken om vaart te maken met de toepassing van connected en zelfrijdend, daarbij de gebruiker nadrukkelijk te betrekken en te werken aan standaardisatie en interoperabiliteit van de systemen. De ANWB vindt het jammer dat niet duidelijk stelling is genomen dat het de consument is die moet kunnen bepalen welke data wordt verzameld en wie er toegang tot krijgt.

Zie ook

Meer over de zelfrijdende auto

Meer over connected car

My car my data