Coördinatie hulp bij rampen jaar lang bij ANWB Alarmcentrale

De ANWB Alarmcentrale is tot 1 april 2017 coördinerend alarmcentrale. Bij een calamiteit/ramp inventariseren zij zo snel mogelijk wat er nodig is voor een snelle en efficiënte hulpverlening. Indien nodig wordt een hulpverleningsteam geformeerd bestaande uit een arts, een verpleegkundige, een hulpverlener en eventueel een psycholoog.  Dat team reist af naar de plaats van de ramp en staat de slachtoffers ter zijde.

Overdracht rode telefoon

Met dit protocol, dat door de gezamenlijke alarmcentrales werd afgesproken na de vliegramp in Faro in 1992, wordt voorkomen dat hulpverleners elkaar bij grote rampen in de weg lopen en er bij de slachtoffers onduidelijkheid ontstaat over de hulpverlening.

Vier grote alarmcentrales

In Nederland zijn vier grote alarmcentrales werkzaam. Naast de ANWB Alarmcentrale zijn dat Allianz Global Assistance, SOS International en Eurocross Assistance. Elk van deze partijen rouleert in een schema en neemt eens in de vier jaar de coördinatie van internationale hulpverleningsactiviteiten op zich.  De ANWB Alarmcentrale neemt het stokje nu over van SOS International.

Gebruik van steunpunten

Ten behoeve van de hulpverlening wint de ANWB Alarmcentrale informatie in bij plaatselijke overheden en instanties, vaak met behulp van de ANWB-steunpunten in het buitenland en andere organisaties waarmee wordt samengewerkt.

Aanspreekpunt sinds 1959

De ANWB Alarmcentrale is sinds 1959 hét aanspreekpunt voor vakantiegangers. De Alarmcentrale voert dit werk uit in opdracht van de ANWB en zorg-, reis- en schadeverzekeraars. Kijk voor meer informatie over het werk van de ANWB Alarmcentrale op www.anwb.nl/alarmcentrale