Tijd voor nieuwe investering in bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Reactie ANWB op plannen Prinsjesdag 2015

Nu de economie op de rails staat, roept de ANWB het kabinet op de blik vooruit te werpen en Nederland voor nu en straks bereikbaarder en verkeersveiliger te maken.

De bereikbaarheid komt door de economische groei onder druk en de doelen voor verkeersveiligheid raken uit zicht.

Nederland bereikbaar houden

Drukte op de wegNu de economie steeds beter draait, neemt ook de filedruk weer fors toe. Dat is nu al zichtbaar; in de eerste 6 maanden steeg de filedruk al met 25%. Met de voorspelde economische groei zullen Nederlanders steeds vaker en langer in de file staan.

Tegelijkertijd zijn bijna alle investeringsmiddelen voor infrastructuur al belegd en is voor de langere termijn nog onduidelijk of het Rijk voldoende middelen beschikbaar heeft voor aanleg, beheer en onderhoud. De ANWB dringt er bij het kabinet op aan op om voldoende middelen voor wegen en fietspaden te reserveren, zodat de bereikbaarheid in Nederland ook op de lange termijn gegarandeerd blijft.

Een betere verkeersveiligheid

De ANWB constateert dat de doelen voor verkeersveiligheid in de Begroting overeind staan. Maar in de praktijk raken deze doelen uit zicht. Het aantal verkeersgewonden bijvoorbeeld is met ruim 20.000 gewonden per jaar ver verwijderd van de doelstelling (10.600). De ANWB vindt dat we dat in Nederland niet kunnen en mogen laten gebeuren en pleit daarom voor een stevige gezamenlijke aanpak om Nederland verkeersveiliger te maken.