ANWB: Stop afbraak consumentenbescherming

De ANWB doet een dringend appel op de leden van Tweede Kamer om minister van der Steur te laten afzien van zijn voornemen de steun aan de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken stop te zetten. De verwachting is namelijk dat hierdoor deze laagdrempelige manier van je gelijk halen zal verdwijnen. Nu kunnen op goedkope en gemakkelijke wijze zowel consumenten als bedrijven geschillen over  producten en diensten  oplossen.

Eerder stuurde de ANWB hierover al een brief aan de minister. Door verhogingen van het griffierecht en de invoering van ingewikkelder procedures om zaken voor de rechter te brengen heeft de overheid inmiddels extra drempels opgeworpen om de rechter tegen teveel werk te beschermen. Bij de invoering van deze maatregelen werd benadrukt dat voor de consument de weg naar de geschillencommissies nog altijd open stond. Deze strohalm voor de consument dreigt nu te verdwijnen. 

Eenvoudige procedures

Jaarlijks leggen bijna tienduizend consumenten die een conflict hebben met een ondernemer, hun geschil voor aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. De procedures die via de Geschillencommissie lopen zijn eenvoudig en een advocaat is niet nodig. Het behandelingsgeld is al gauw de helft goedkoper dan bij de rechtbank en wordt door de wederpartij vergoed als de consument in het gelijk wordt gesteld. Bij de rechter is het niet vanzelfsprekend dat je kosten vergoed worden.

Extra kosten voor consumenten

De Geschillencommissie is opgericht om geschillen te beslechten. Consument en bedrijven moeten er onderling en zonder tussenkomst van de rechter uit kunnen komen. De voorwaarden die door de consumentenorganisaties en de verschillende branches zijn afgesproken vormen hierbij een belangrijke leidraad. De wetgever wordt daarmee ontlast. Het intrekken van de steun aan de Geschillencommissie zal onherroepelijk tot extra kosten leiden, zowel aan de kant van de overheid als die van de consument , en zal ook voor vertraging zorgen. De ANWB is van mening dat het bedrag van 1 miljoen euro die de minister hiermee wil besparen, niet opweegt tegen deze nadelen. Op dit moment worden de kosten die gemoeid gaan met de Geschillencommissie voor 20% gedragen door  de minister en voor 80% door het bedrijfsleven.

Volgende week wordt deze problematiek in de Kamer behandeld.

Brief aan de Tweede Kamer