Karla Peijs benoemd tot voorzitter ANWB

Mevrouw Karla Peijs (1944) is zaterdag 27 juni door de bondsraad van de ANWB benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht. In die rol is ze tevens voorzitter van de vereniging.

Karla Peijs tijdens de januarivergadering van de bondsraad (links verenigingssecretaris Erik Haman)Op 24 januari werd mevrouw Peijs al waarnemend voorzitter; op die dag droeg Diederik Laman Trip de voorzittershamer aan haar over. De nieuwe voorzitter is al sinds 2007 toezichthouder bij de ANWB. Op haar eigen verzoek zal ze de functie niet langer vervullen dan tot de bondsraadsvergadering van januari 2017.

Karla Peijs heeft een indrukwekkend cv. Zo was ze tussen 1989 en 2003 lid van het Europees Parlement, aansluitend tot 2007 minister van Verkeer en Waterstaat en daarna tot 2013 commissaris van de koningin in Zeeland.