ANWB lanceert plan voor veiliger stadsverkeer

In een rapport over de toekomst van het stedelijk verkeer bepleit de ANWB enkele fundamentele veranderingen. Meer ruimte voor de fietser en op dezelfde weg gelijke maximumsnelheden voor fiets, scooter en auto.

Verkeer in de stadHet zijn twee opmerkelijke aanbevelingen die de ANWB doet naar aanleiding van een diepgaand onderzoek naar oplossingen om het stadsverkeer veiliger te maken.

In het rapport ‘Verkeer in de stad, een ontwerpfilosofie voor de stedelijke openbare ruimte’ pleit de ANWB voor een heel andere indeling van de verkeersstromen in de stad. Zo zou de infrastructuur bepalend moeten zijn voor de maximumsnelheid, niet de aard van het voertuig. Doordat op een weg voor verschillende weggebruikers dezelfde maximumsnelheid geldt, ontstaat een rustigere en veiligere verkeersstroom. Een 20 km/uur snelheidslimiet in bijvoorbeeld een stadscentrum geldt dan voor zowel de fietser, als de scooter en de auto.

Fietser in de knel

Volgens het rapport dreigt in het huidige stadsverkeer vooral de fietser in de knel te komen, terwijl het aantal fietsers en de diversiteit aan fietsachtige voertuigen juist sterk stijgt. De ANWB en externe deskundigen hebben anderhalf jaar gewerkt aan het onderzoek, in samenwerking met de steden Helmond, Rotterdam en Utrecht. Het is de bedoeling dat de nieuwe indeling in verkeersstromen voor proef wordt toegepast in enkele steden.