Hoofdkantoor wordt beschermd monument

De oudste delen van het ANWB-hoofdkantoor, gebouwd in 1959, krijgen binnenkort de status van beschermd monument. Dat heeft minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laten weten. Het gaat niet alleen om het eigenlijke kantoorgebouw (A-gebouw) en de rotonde, maar ook om het omliggende terrein: het parkeerterrein en de groenstrook met terras en waterpartij.

Symbool voor toenemende belang van toerisme en (auto)mobiliteit

In bijlagen bij de brief van de minister staan allerlei (technische) gegevens over de gebouwen, het terrein en de diverse kunstwerken en mozaïeken. Ook worden de overwegingen achter de toekenning van de monumentenstatus beschreven. Het complex wordt hierin een symbool genoemd voor het toenemende belang van toerisme en (auto)mobiliteit. Ook de gebruikte materialen en bijzondere technieken worden beschreven, bijvoorbeeld de betonnen prefab schaaldaken voor de overkoepeling van de rotonde en kantine op het dak (A6).