ANWB betrokken bij instelling Raad van Kinderen

De ANWB en 21 andere vooraanstaande organisaties kondigen vandaag in Zeist de instelling aan van een Raad van Kinderen. Via deze raad krijgen kinderen de kans mee te denken over vraagstukken die hun eigen toekomst raken; ook kunnen ze advies uitbrengen over mogelijke oplossingen. De ANWB legt de kinderen binnenkort 6 dilemma’s voor.

De Raad van Kinderen is een initiatief van de Missing Chapter Foundation, waarvan Laurentien van Oranje oprichter en directeur is, en UNICEF Nederland. Ze gaan ervan uit dat kinderen dankzij hun verbeeldingskracht en creativiteit een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind geeft ze ook het recht om mee te denken over zaken op het gebied van economie, energie, gezondheid en de natuur.