Guido van Woerkom ziet af van functie Nationale ombudsman

ANWB hoofddirecteur Guido van Woerkom heeft bekendgemaakt dat hij zich niet zal laten beëdigen als Nationale ombudsman. Hij heeft dat gedaan in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer, waarin hij ook de overwegingen achter zijn besluit verwoordt. 

Hieronder de brief die dinsdagmiddag is verstuurd naar de voorzitter van de Tweede Kamer.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal

17 juni 2014

Geachte mevrouw Van Miltenburg,                      

In januari 2014 heb ik mijn belangstelling kenbaar gemaakt voor de vacature van Nationale ombudsman. Dit in de overtuiging dat ik op een eigentijdse wijze, gebaseerd op een lange ervaring binnen de grootste vereniging van Nederland, mijn bijdrage kon leveren aan de verhouding tussen burger en overheid. In de diverse gesprekken die sindsdien gevoerd zijn is mijn enthousiasme verder toegenomen. Ook het belang van de positie van Nationale ombudsman als Hoog College van Staat is mij steeds duidelijker geworden.

Op 28 mei heeft de Vaste Kamer Commissie voor Binnenlandse Zaken mij bij u voorgedragen ter benoeming door de Tweede Kamer. Op 5 juni 2014 heeft de Kamer in een hoofdelijke stemming met mijn benoeming ingestemd. In de periode tussen beide data is in de media uitgebreid verslag gedaan van een misplaatste uitspraak door mij gedaan in 2010. Recent is in de media verslag gedaan van de afspraken die de Raad van Commissarissen van de ANWB eind 2013 met mij gemaakt heeft in het kader van mijn vertrek. Afspraken die geheel in lijn zijn met toezeggingen in mijn richting gedaan in 2011 en conform regelingen in het kader van Good Governance. Desondanks ben ik -wederom- onderwerp van publiek debat geworden.

Naar mijn mening dient de Nationale ombudsman in zijn handelen boven elke twijfel verheven te zijn. Ik kan niet anders dan concluderen dat dit thans niet het geval is en dat het risico bestaat dat de werkzaamheden van de Nationale ombudsman hierdoor negatief beïnvloed worden. Dit acht ik niet wenselijk daar ik dan niet adequaat kan toekomen aan de taak die ik mezelf gesteld heb bij de invulling van dit mooie en zware ambt.

Ik deel u daarom mede dat ik mij niet zal laten beëdigen als Nationale ombudsman. Uiteraard betreur ik dit ten zeerste en wens de Kamer wijsheid bij in invulling van de ontstane vacature.

Hoogachtend,

Guido van Woerkom

Brief aan voorzitter van Tweede Kamer (pdf).