Guido van Woerkom Nationale ombudsman

Verklaring Guido van Woerkom 5 juni 2014

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met mijn voordracht als Nationale ombudsman. Ik ben blij dat de Kamer, en daarmee de politiek, het vertrouwen heeft uitgesproken dat ik vanaf 1 november a.s. het ambt van de Nationale ombudsman zal uitoefenen. Dat vertrouwen is uiteraard van cruciaal belang.

Het zijn bewogen dagen geweest. Ik heb nog steeds spijt van mijn uitlating van vier jaar geleden en kan mij voorstellen dat deze tot commotie heeft geleid. Ik heb nooit de Marokkaanse gemeenschap willen beledigen, en realiseer mij dat er van mijn kant meer nodig zal zijn om de betrekkingen duurzaam te herstellen. Daar zal ik de komende tijd aan werken. De deur van de Nationale ombudsman staat voor iedereen altijd open.

Burgers moeten kunnen vertrouwen op de overheid en daar op een goede manier mee kunnen samenwerken. Dat ik daaraan mijn eigen bijdrage mag leveren, zie ik als een grote eer en een belangrijke taak.

Ik zal het vertrouwen dat vandaag in mij gesteld is niet beschamen, en hoop aan te tonen dat ik een onbevooroordeelde ombudsman ben voor alle inwoners van Nederland.