ANWB zoekt nieuwe voorzitter

Omdat zijn termijn in januari 2015 afloopt, zal de huidige voorzitter, de heer Diederik Laman Trip, de voorzittershamer neerleggen tijdens de Bondsraadvergadering van 24 januari 2015.

De raad van commissarissen en de directie van de ANWB hebben de heer Laman Trip gevraagd nog een jaar langer aan te blijven als voorzitter, mede met het oog op het nieuwe bestuur van de ANWB dat per 1 augustus 2014 is aangetreden.  De heer Laman Trip heeft te kennen gegeven hiervoor na 15 jaar niet meer beschikbaar te zijn.

De werving van een nieuwe voorzitter is inmiddels gestart.