ANWB aangesloten op Routekaart 2013-2023

Hoofddirecteur Guido van Woerkom heeft vandaag samen met vertegenwoordigers van bedrijfsleven en overheid een ‘routekaart’ voor de toekomst van verkeers- en reisinformatie overhandigd aan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu.

De kaart beschrijft de ontwikkelingen die tussen 2013 en 2023 nodig zijn om reizigers beter te informeren met behulp van nieuwe technologieën, onder meer via smartphones en navigatieapparatuur.

Van belang voor verkeersinformatie

De komende 10 jaar speelt de communicatie tussen auto’s onderling en tussen auto’s en infrastructuur een grote rol. Dat geldt ook voor de verkeersinformatie zoals de ANWB die verstrekt via de eigen media, en de overheid via borden langs en boven de weg.

Elk jaar concrete projecten

De routekaart wordt de komende 10 jaar elk jaar vertaald naar enkele concrete proefprojecten. Zo staat voor 2014 het programma ‘Beter benutten’ op de rol, plus de Praktijkproef Amsterdam en nieuwbouw van de verkeerscentrale Geldrop, waar ook een experimenteeromgeving bij hoort.