ANWB en Rijkswaterstaat gaan meer samenwerken

Hoofddirecteur Guido van Woerkom en directeur-generaal Jan Hendrik Dronkers van Rijkswaterstaat hebben gisteren bij de Wegenwacht in Planken Wambuis een samenwerkingsovereenkomst getekend. In het stuk staan afspraken over meer overleg en afstemming op het gebied van (verkeers)veiligheid, publiekscommunicatie, verzorgingsplaatsen, duurzaamheid, gebruikersonderzoeken en kennisuitwisseling.

De nieuwe afspraken zijn voortgekomen uit het besef dat doelstellingen en werkvelden van de ANWB en Rijkswaterstaat (RWS) elkaar vaak raken of zelfs overlappen, ook al werkt de rijksdienst vanuit het publieke belang en ANWB vanuit het ledenbelang. Beide partijen gaan ervan uit dat met name afstemming op strategisch niveau kan leiden tot meer effectiviteit, kwaliteit en slagkracht.