Twee succesjes elektrische mobiliteit

Elektrische laadpalen langs de snelweg komen niet uitsluitend in beheer bij tankstations. Een vereniging van 26 pomphouders die dit exclusieve recht in een kort geding tegen de staat had willen waarborgen, is vandaag in het ongelijk gesteld. Hierdoor kan het aantal laadpunten de komende tijd flink worden uitgebreid. 

De overheid heeft de exploitatie van de laadpalen langs snelwegen eerder gegund aan de ANWB en enkele andere partijen. In Oegstgeest was Guido van Woerkom bij de presentatie van een elektrische huurauto.

Geen exclusief recht voor laadpalen

De Vereniging Particuliere Rijkswegvergunningen van Tankstations (VPR) had de Nederlandse staat gedagvaard. Deze vereniging was van mening dat de tankstationhouders het exclusieve recht op het uitbaten van deze palen hebben, in elk geval tot 2024. Die afspraken gaan echter alleen over fossiele brandstoffen en niet over elektriciteit, oordeelde de rechter gisteren.

ANWB Elektrisch bemiddelt

Ook in dorpen en steden neemt het aantal laadpunten toe. ANWB Elektrisch bemiddelt bij het aanvragen bij gemeenten, die steeds actiever worden op het gebied van duurzame mobiliteit. De ANWB Straatdeelauto in de Haagse Vogelwijk is een voorbeeld van een duurzaam project waarbij verschillende partijen bij elkaar worden gebracht.

Guido bij lancering elektrische huurauto Oegstgeest

Dat de ANWB duurzame mobiliteit een warm hart toedraagt bleek ook in Oegstgeest. Tijdens zijn vakantie koppelde Guido van Woerkom de eerste elektrische huurauto van zijn woonplaats met behulp van de ANWB-oplaadpas aan een elektrisch laadpunt. Daarna ging hij op de fiets naar huis om verder van zijn vakantie te genieten.