Doelen, aanpak en activiteiten

Doelen, aanpak en activiteiten

Doelstelling Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

De vereniging behartigt de belangen van haar leden op het gebied van recreatie, toerisme, verkeer en vervoer. Hierbij zal zij zich, waar nodig, mede inspannen voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, alsmede van landschappelijke en cultuurhistorische waarden (statuten van de vereniging: artikel 3).

Missie

De ANWB maakt het voor iedereen mogelijk zorgeloos en met plezier onderweg te zijn.

Kernbegrippen visie Ambitie 20|20+

 • Wij stellen de leden altijd centraal
 • Dat doen we op de ANWB-manier: door helpen-plus, dat wil zeggen de vraag achter de vraag te stellen en net even dat stapje extra te zetten
 • Hierbij staat het win-win-winprincipe centraal: alles wat de ANWB doet is goed voor de leden, voor de samenleving en voor de ANWB en haar medewerkers
 • In onze werkzaamheden ten behoeve van onze leden stellen we vier thema’s centraal: mobiliteit, hulpverlening voor jou, verkeersveiligheid en vrije tijd.

Meer over Ambitie 20|20+

De ANWB werkt aan haar doelen door …

 • leden te helpen als zij onderweg in problemen komen;
 • overheden, bedrijven en andere organisaties te vragen dingen te doen of te laten; 
 • initiatieven te nemen als andere instanties of bedrijven belangrijke taken laten liggen;
 • mensen en partijen bij elkaar te brengen en netwerken op te zetten; 
 • te bemiddelen om maatschappelijke of individuele belangen te dienen; 
 • leden te betrekken bij de ontwikkeling van producten, diensten, activiteiten en standpunten; 
 • mensen op ideeën te brengen, te inspireren en de weg te wijzen. 
 • obstakels weg te nemen, problemen te voorkomen en op te lossen; 
 • informatie te verzamelen, te verrijken en beschikbaar te stellen en leden te helpen kiezen; 
 • voor leden bereikbaar, toegankelijk en dichtbij te zijn.