ANWB Bondsraad

De ANWB is een vereniging met zo'n 4,5 miljoen leden. De bondsraad is de algemene ledenvergadering van die vereniging. De bondsraad bestaat uit afgevaardigden van de leden van de twaalf provinciale afdelingen waaruit de vereniging bestaat. Het aantal bondsraadsleden per afdeling is afhankelijk van het aantal leden per afdeling. De bondsraad keurt de begroting en jaarrekening van de vereniging goed, stelt wijzigingen vast in de statuten en de reglementen, en stelt de contributie vast.

De bondsraad zet zich actief in voor de belangen van ANWB-leden, de ANWB en de samenleving. Naast vertegenwoordiging van de leden in halfjaarlijkse bondsraadsvergadering, nemen de leden van bondsraad ook deel aan diverse andere overleggen en bijeenkomsten binnen de ANWB. Zo bespreken zijn bijvoorbeeld de richting van een meerjarenplan, of geven zij input over specifieke thema’s of voor specifiek projecten.


Vacatures bondsraad

Met ingang van 1 januari 2020 is er weer een aantal vacatures voor dit leuke en belangrijke vrijwilligerswerk. Denk je dat het bondsraadslidmaatschap jou op het lijf geschreven is? Bekijk dan snel het vacature-overzicht.

Vacatures bondsraad 2020

Bondsraadsvergadering

De eerstvolgende vergadering van de bondsraad vindt plaats op zaterdag 25 januari 2020 om 09.30 uur in het hoofdkantoor van de ANWB, Wassenaarseweg 220 in Den Haag. 

Overzicht alle bondsraadsleden per provincie