ANWB Bondsraad

De ANWB is een vereniging met zo'n 4,4 miljoen leden. De bondsraad is de algemene ledenvergadering van die vereniging. De bondsraad bestaat uit afgevaardigden van de leden van de twaalf provinciale afdelingen waaruit de vereniging bestaat. Het aantal bondsraadsleden per afdeling is afhankelijk van het aantal leden per afdeling. De bondsraad keurt de begroting en jaarrekening van de vereniging goed, stelt wijzigingen vast in de statuten en de reglementen, en stelt de contributie vast.

De bondsraad zet zich actief in voor de belangen van ANWB-leden, de ANWB en de samenleving. Naast vertegenwoordiging van de leden in halfjaarlijkse bondsraadsvergadering, nemen de leden van bondsraad ook deel aan diverse andere overleggen en bijeenkomsten binnen de ANWB. Zo bespreken zijn bijvoorbeeld de richting van een meerjarenplan, of geven zij input over specifieke thema’s of voor specifiek projecten.


Eerstvolgende bondsraadvergadering

Op zaterdag 26 januari 2019 vergadert de bondsraad om 09.30 uur op het hoofdkantoor in Den Haag.

Vacatures per 1-1-2019

Met ingang van 1 januari 2019 is er weer een aantal vacatures voor dit leuke en belangrijke vrijwilligerswerk. Is er een vacature in jouw provincie en durf jij het aan om mee te praten over onderwerpen die 4,4 miljoen leden aangaan? Is het bondsraadslidmaatschap jou op het lijf geschreven? Solliciteer dan uiterlijk zondag 2 september via de ANWB-vacaturepagina. Vermeld hierbij jouw ANWB-lidmaatschapsnummer en motivatie.

Overzicht vacatures

 

Overzicht alle bondsraadsleden per provincie