ANWB Bondsraad

De ANWB is een vereniging met zo'n 4,4 miljoen leden. De bondsraad is de algemene ledenvergadering van die vereniging. De bondsraad bestaat uit afgevaardigden van de leden van de twaalf provinciale afdelingen waaruit de vereniging bestaat. Het aantal bondsraadsleden per afdeling is afhankelijk van het aantal leden per afdeling. De bondsraad keurt de begroting en jaarrekening van de vereniging goed, stelt wijzigingen vast in de statuten en de reglementen, en stelt de contributie vast.

De bondsraad zet zich actief in voor de belangen van ANWB-leden, de ANWB en de samenleving. Naast vertegenwoordiging van de leden in halfjaarlijkse bondsraadsvergadering, nemen de leden van bondsraad ook deel aan diverse andere overleggen en bijeenkomsten binnen de ANWB. Zo bespreken zijn bijvoorbeeld de richting van een meerjarenplan, of geven zij input over specifieke thema’s of voor specifiek projecten.

 

Voordrachten benoeming bondsraadsleden

In diverse afdelingen moeten per 1 januari 2019 vacatures in de bondsraad worden vervuld. De verschillende selectiecommissies van de bondsraad hebben gesprekken met leden gevoerd en hebben de kandidaten voorgedragen. 

Bekijk hier de voordrachten

Eerstvolgende bondsraadvergadering

Op zaterdag 26 januari 2019 vergadert de bondsraad om 09.30 uur op het hoofdkantoor in Den Haag.

Overzicht alle bondsraadsleden per provincie