ANWB Bondsraad

De bondsraad bestaat uit afgevaardigden van de leden van de twaalf provinciale afdelingen waaruit de vereniging bestaat. De bondsraad is de algemene vergadering van de vereniging. Het aantal bondsraadsleden per afdeling is afhankelijk van het aantal leden per afdeling. De bondsraad keurt begroting en jaarrekening van de vereniging goed, stelt wijzigingen vast in de statuten en de reglementen, en stelt de contributie vast.


Eerstvolgende Bondsraadsvergadering

Op zaterdag 27 januari 2018 vergadert de bondsraad om 09.30 uur op het ANWB-hoofdkantoor in Den Haag.

Bondsraadslid worden?

Per 1 januari 2018 zijn er 30 vacatures in de bondsraad waarvoor ANWB-leden zich kandidaat kunnen stellen. De benoemingstermijn voor de bondsraad is 4 jaar. Daarna is herbenoeming (2 x 4 jaar) mogelijk.

Bekijk de vacatures

 

Achtergrondinformatie bondsraadslidmaatschap en profiel

Overzicht bondsraadsleden per provincie