ANWB Bondsraad

De bondsraad bestaat uit afgevaardigden van de leden van de twaalf provinciale afdelingen waaruit de vereniging bestaat. De bondsraad is de algemene vergadering van de vereniging. Het aantal bondsraadsleden per afdeling is afhankelijk van het aantal leden per afdeling. De bondsraad keurt begroting en jaarrekening van de vereniging goed, stelt wijzigingen vast in de statuten en de reglementen, en stelt de contributie vast.

 

Afscheid van voorzitter Karla Peijs

De bondsraad van de ANWB heeft zaterdag afscheid genomen van Karla Peijs. Zij wordt per 1 juli als voorzitter van de raad van commissarissen en de raad van toezicht opgevolgd door Dorine Burmanje. In het dagelijks leven is mevrouw Burmanje voorzitter van de raad van bestuur van het Kadaster in Apeldoorn. 

Bondsraadslid worden?

Per 1 januari 2018 zijn er 30 vacatures in de bondsraad waarvoor ANWB-leden zich kandidaat kunnen stellen. De benoemingstermijn voor de bondsraad is 4 jaar. Daarna is herbenoeming (2 x 4 jaar) mogelijk.

Bekijk de vacatures

Achtergrondinformatie bondsraadslidmaatschap en profiel

Overzicht bondsraadsleden per provincie