ANWB Bondsraad

De ANWB is een vereniging met zo'n 4,5 miljoen leden. De bondsraad is de algemene ledenvergadering van die vereniging. De bondsraad bestaat uit afgevaardigden van de leden van de twaalf provinciale afdelingen waaruit de vereniging bestaat. Het aantal bondsraadsleden per afdeling is afhankelijk van het aantal leden per afdeling. De bondsraad keurt de begroting en jaarrekening van de vereniging goed, stelt wijzigingen vast in de statuten en de reglementen, en stelt de contributie vast.

De bondsraad zet zich actief in voor de belangen van ANWB-leden, de ANWB en de samenleving. Naast vertegenwoordiging van de leden in halfjaarlijkse bondsraadsvergadering, nemen de leden van bondsraad ook deel aan diverse andere overleggen en bijeenkomsten binnen de ANWB. Zo bespreken zijn bijvoorbeeld de richting van een meerjarenplan, of geven zij input over specifieke thema’s of voor specifiek projecten.

 

Bondsraad vergadert op zaterdag 15 juni 2019

De eerstvolgende vergadering van de bondsraad vindt plaats op zaterdag 15 juni 2019 om 09.30 uur in het hoofdkantoor van de ANWB, Wassenaarseweg 220 in Den Haag. Agenda volgt zodra deze bekend is.

Benoemd per 1 januari 2019

In geen van de afdelingen zijn door de leden tegenkandidaten gesteld.
Per 1 januari 2019 zijn daarmee de volgende voorgedragen kandidaten benoemd.

Bondsraadslid per 01-01-2019

De ANWB is de grootste vereniging van Nederland. Altijd voorop lopend voor haar leden, op meerdere gebieden en vlakken. Als ANWB lid heb ik zelf als consument mogen ervaren hoe goed en weloverwogen de ANWB de belangen van haar leden behartigt.

Ook in mijn werk bij de Gemeente Almere, (afdeling Verkeer en Vervoer), kwam ik regelmatig aspecten tegen die te maken hebben gehad met het beleidsveld van de ANWB en vind ik het een eer om vanaf heden hier zelf verder vorm aan te mogen geven. Vooral de velden duurzaamheid en watersport hebben mijn belangstelling.

Achtergrond

Ik woon sinds 1982 in Flevoland heb dit gebied zich zien ontwikkelen tot een mooie provincie met enerzijds volop mogelijkheden en aan de andere kant uitdagingen. Denk hierbij aan de groei van Almere, de komst van de Floriade en de uitbreiding van Lelystad Airport.

Na mijn studie Commerciële Economie ben ik in 2001 voor mezelf begonnen en heb in Venezuela gewoond. Bij onze terugkomst in 2006 en na de geboorte van onze 1e dochter in 2004, zijn wij begonnen met een Kinderdagverblijf. Duurzaamheid en MVO-schap staan bij ons erg hoog in het vaandel.
In mijn vrije tijd ben ik een fervent watersporter en ben dan ook veelvuldig met onze boot op het meer te vinden. Als bewoner en entrepreneur wil ik mijn ervaringen en kwaliteiten inzetten voor de ANWB-leden van Flevoland, om te bezien of en zo ja waar we de ANWB nog daadkrachtiger kunnen maken.

Bondsraadslid per 01-01-2019

Ik zet mij graag actief in voor de maatschappelijke thema’s van de ANWB vanuit mijn interesse voor infrastructuren, recreatie en mobiliteit. Daarbij oog houdend voor natuur, milieu, gezondheid en veiligheid. En voor continue ontwikkeling van de vereniging. Tijdens studietijd jarenlang praktische hulp geboden aan landgenoten in binnen- en buitenland , vanuit een alarmcentrale in Amsterdam, het Frans Verkeersbureau en kampeerorganisaties.

Achtergrond

Ik woon in de West-Betuwe, tussen de Linge en de Waal. Ook goed bekend met Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht. Werkervaring in o.a. de ruimtelijke ontwikkeling, recreatie en internationaal omgevingsrecht. Tegenwoordig vooral actief in de belangenbehartiging en bestuurlijke advisering in het academisch gezondheidsonderzoek.  In mijn vrije tijd ga ik graag naar buiten. Rennen, wandelen of fietsen, zoveel mogelijk langs het water.

Bondsraadslid per 01-01-2019

De ANWB is met 4,5 miljoen leden een grote, invloedrijke speler qua vervoer en vrijetijdsbesteding. Vanuit mijn kennis en interesse voeg ik hier gedragsbeïnvloeding, de wereld van adolescenten en duurzaamheid (elektrische auto’s!) aan toe: hoe zien we vervoer en vrijetijdsbesteding over 10 jaar en hoe komen we daar? En wat betekent dit voor Gelderland? Daar denk ik graag over mee.

Achtergrond

Na mijn studie Psychologie ben ik o.a. docentenmanager en testpsycholoog (assessments/loopbaancoaching) geweest. Sinds 2003 ben ik met veel plezier hbo-docent Psychologie: eerst in Leiden en vanaf 2006 op de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), bij Communicatie, Journalistiek en Social work. Ook ben ik zes jaar voorzitter van de medezeggenschapsraad geweest. Als vrijwilliger ben ik medeorganisator van tweewekelijkse maaltijdbijeenkomsten (maatschappelijke opvang). 

Bondsraadslid per 01-01-2019

Als lid van de Bondsraad van de ANWB kan ik bijdragen aan de wensen en doelen van zovelen die mobiel willen zijn en blijven. We leven in een wereld die snel verandert en technologische ontwikkelingen maken mobiliteit mogelijk waarvan mijn grootouders en ouders nog niet konden dromen. Die waren trouwens allemaal lid van de ANWB, dat verandert dus niet.  

Achtergrond

Toerisme en recreatie heeft zowel privé, professioneel als zakelijk mijn onverdeelde aandacht. In mijn werk in de regio Holland boven Amsterdam zijn samenwerking, innoveren en snel schakelen met vele partijen met elk hun eigen doelen de leuke kanten van mijn werkzaamheden. Na mijn studie communicatie heb ik aan de Breda University of Applied Siences een Master in Business Innovation afgerond.

Bondsraadslid per 01-01-2019

Als gekozen vertegenwoordiger voor IJburg/Eiland Zeeburg in Amsterdam houd ik mij bezig met de snelle groei van dit gebied. Verkeersveiligheid, smart mobility en vooral duurzaamheid zijn hier speerpunten van beleid. Innovaties kunnen met de ANWB als motor wellicht op grotere schaal versneld worden om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van congestie en aan de verkeersafwikkeling van de toekomst! 

Achtergrond

Van huis uit ben ik als econoom altijd extra gespitst op de effecten van de keuzes, die we met z’n allen maken. Na jaren met plezier in de marketing, reclame en het onderwijsmanagement te hebben gewerkt, zet ik mijn kennis en kunde nu veelal op vrijwilligersbasis in. Ik streef daarbij naar een minimale ecologische voetafdruk! Veel fietsen en minder vliegen dus.

Bondsraadslid per 01-01-2019

Voor mij heeft de ANWB altijd synoniem gestaan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en betrokkenheid. Een merknaam. Een maatschappelijk betrokken organisatie, die veel toevoegt aan het dagelijks leven van de Nederlander. Voor velen een belangrijk onderdeel van het maatschappelijk gebeuren. Graag wil ik een steentje bijdragen aan een 'club', waarvan ik sinds 1978 lid ben en waar ik een grote affiniteit mee heb.

Achtergrond

Ik heb 29 jaar gewerkt in het onderwijs in verschillende, leidinggevende, functies. In de periode juli 2005-mei 2018 heb ik mij als wethouder ingezet voor het openbaar bestuur. Hiernaast ben ik o.a. via de ledenraad van een Rabobank en als ambassadeur van de St. Alzheimer Zeeland maatschappelijk betrokken. In mijn vrije tijd mag ik me graag bezighouden met muziek, reizen, moderne geschiedenis, tuinieren en fietsen. 

Bondsraadslid per 01-01-2019

Mijn belangstelling voor duurzaam toerisme is breed. Het milieu en de sociaal-maatschappelijke omgeving speelt een steeds grotere rol in de keuze voor het maken van reizen, het aankopen van producten en het ontvangen van gasten. Met mijn kennis van het binnenlands toerisme wil ik graag een actieve bijdrage leveren aan de ANWB. Bondsraadslid is een zeer boeiende nevenfunctie.

Achtergrond

Sinds 1983 werk ik in het toerisme. Als directeur van het Congresbureau en de Regio VVV/ANWB Noordwijk heb ik ervaring  met de vereniging. Ik ben nu werkzaam als PR manager Keukenhof voor de bloemententoonstelling en het landgoed. Daarnaast ben ik als gecommitteerde verbonden aan Breda University of Applied Sciences voor een scala aan toeristisch-recreatieve onderwerpen. In mijn vrije tijd gaan wandelen en kamperen met mijn gezin hand in hand en fiets ik in etappes naar Parijs. 


 

De volgende bondsraadsleden zijn herbenoemd: 

Friesland De heer S. van der Wal - Grouw
Gelderland Mevrouw M. van der Loo - Nijmegen
De heer G. Meulenbrugge - Harfsen
Noord-Holland De heer  J. van der Baan - Amstelveen
De heer G. Freijsen - Hoorn
De heer H. Nieuwendijk - Amsterdam
Overijssel Mevrouw E. Odenthal - Hengelo
Utrecht De heer P. den Adel - Nieuwegein
De heer R. Damstra - De Meern
Zeeland De heer A. Lindenberg - Lewedorp
De heer J. Westdorp - Sint-Annaland
Zuid-Holland De heer A. van Boven - Delft
De heer J. Sluijsmans - 's-Gravenhage
De heer J. Verdoold- Bergambacht

 

Overzicht alle bondsraadsleden per provincie