ANWB Bondsraad

De ANWB is een vereniging met zo'n 4,6 miljoen leden. De bondsraad is de algemene ledenvergadering van die vereniging. De bondsraad bestaat uit afgevaardigden van de leden van de twaalf provinciale afdelingen waaruit de vereniging bestaat. Het aantal bondsraadsleden per afdeling is afhankelijk van het aantal leden per afdeling. De bondsraad keurt de begroting en jaarrekening van de vereniging goed, stelt wijzigingen vast in de statuten en de reglementen, en stelt de contributie vast.


De bondsraad zet zich actief in voor de belangen van ANWB-leden, de ANWB en de samenleving. Naast vertegenwoordiging van de leden in halfjaarlijkse bondsraadsvergadering, nemen de leden van bondsraad ook deel aan diverse andere overleggen en bijeenkomsten binnen de ANWB. Zo bespreken zij bijvoorbeeld de richting van een meerjarenplan, of geven zij input over specifieke thema’s of voor specifiek projecten. Wil jij daar een rol in spelen? Word dan lid van de bondsraad.

Vacatures bondsraad

Per 1 januari 2021 zijn er 18 vacatures in de bondsraad waarvoor ANWB-leden zich kandidaat kunnen stellen. De benoemingstermijn voor de bondsraad is 4 jaar. Daarna is herbenoeming (2 x 4 jaar) mogelijk. Je kunt je als kandidaat aanmelden voor de provincie waarin je woont. 

Vacatures in de bondsraad per 1 januari 2021

Provincie Vacature Herbenoeming
Drenthe geen vacatures 1 herbenoeming
Flevoland 2 vacatures geen herbenoemingen
Friesland 1 vacature 1 herbenoeming
Gelderland 1 vacature 1 herbenoeming
Groningen 1 vacature geen herbenoemingen
Limburg 2 vacatures 3 herbenoemingen
Noord-Brabant 1 vacature 7 herbenoemingen
Noord-Holland 4 vacatures 1 herbenoeming
Overijssel 1 vacature 2 herbenoemingen
Utrecht 2 vacatures 2 herbenoemingen
Zeeland 1 vacature 2 herbenoemingen
Zuid-Holland 2 vacatures 1 herbenoeming


Achtergrondinformatie over het bondsraadslidmaatschap en het profiel.

Interesse?

Aanmelden kan tot 1 september 2020.
Vermeld bij aanmelding wel je lidmaatschapsnummer. 

Bekijk de vacatures voor 2021 


Bondsraadsvergadering

De eerstvolgende vergadering van de bondsraad vindt plaats op 30 januari 2021 en de tweede staat gepland voor 26 juni 2021.

Wil je als lid aanwezig zijn? Stuur dan je lidmaatschapsnummer naar het verenigingssecretariaat en wij nemen contact met je op.

Overzicht alle bondsraadsleden per provincie