ANWB Bondsraad

De ANWB is een vereniging met zo'n 4,5 miljoen leden. De bondsraad is de algemene ledenvergadering van die vereniging. De bondsraad bestaat uit afgevaardigden van de leden van de twaalf provinciale afdelingen waaruit de vereniging bestaat. Het aantal bondsraadsleden per afdeling is afhankelijk van het aantal leden per afdeling. De bondsraad keurt de begroting en jaarrekening van de vereniging goed, stelt wijzigingen vast in de statuten en de reglementen, en stelt de contributie vast.

De bondsraad zet zich actief in voor de belangen van ANWB-leden, de ANWB en de samenleving. Naast vertegenwoordiging van de leden in halfjaarlijkse bondsraadsvergadering, nemen de leden van bondsraad ook deel aan diverse andere overleggen en bijeenkomsten binnen de ANWB. Zo bespreken zijn bijvoorbeeld de richting van een meerjarenplan, of geven zij input over specifieke thema’s of voor specifiek projecten.

 

Benoemd per 1 januari 2019

In geen van de afdelingen zijn door de leden tegenkandidaten gesteld.
Per 1 januari 2019 zijn daarmee de volgende voorgedragen kandidaten (her)benoemd:

Nieuwe bondsraadsleden

Flevoland De heer J. Rustveld - Almere
Gelderland Mevrouw P. Drankier - Geldermalsen
De heer T. Jansen - Ede
Groningen Mevrouw E.A. Folmer - Blauwestad
Noord-Holland Mevrouw A. Stam - Marken
De heer P. Monas - Amsterdam
Zeeland De heer J.J.L. de Kunder - Waarde
Zuid-Holland Mevrouw A.M.M. Gerards - Oegstgeest


Herbenoemingen 

Friesland De heer S. van der Wal - Grouw
Gelderland Mevrouw M. van der Loo - Nijmegen
De heer G. Meulenbrugge - Harfsen
Noord-Holland De heer  J. van der Baan - Amstelveen
De heer G. Freijsen - Hoorn
De heer H. Nieuwendijk - Amsterdam
Overijssel Mevrouw E. Odenthal - Hengelo
Utrecht De heer P. den Adel - Nieuwegein
De heer R. Damstra - De Meern
Zeeland De heer A. Lindenberg - Lewedorp
De heer J. Westdorp - Sint-Annaland
Zuid-Holland De heer A. van Boven - Delft
De heer J. Sluijsmans - 's-Gravenhage
De heer J. Verdoold- Bergambacht

 

Eerstvolgende bondsraadvergadering

Op zaterdag 26 januari 2019 vergadert de bondsraad om 09.30 uur op het hoofdkantoor in Den Haag.
Concept agenda voor deze vergadering

Wil je de vergadering bijwonen? Meld je dan vóór 13 januari 2019 aan met naam, adres en lidmaatschapsnummer via verenigingssecretariaat@anwb.nl
Na aanmelding worden de agenda en bijbehorende stukken toegestuurd.

Overzicht alle bondsraadsleden per provincie