ANWB Bondsraad

De bondsraad bestaat uit afgevaardigden van de leden van de twaalf provinciale afdelingen waaruit de vereniging bestaat. De bondsraad is de algemene vergadering van de vereniging. Het aantal bondsraadsleden per afdeling is afhankelijk van het aantal leden per afdeling. De bondsraad keurt begroting en jaarrekening van de vereniging goed, stelt wijzigingen vast in de statuten en de reglementen, en stelt de contributie vast.


Eerstvolgende bondsraadvergadering

Op zaterdag  16 juni 2018 vergadert de bondsraad om 09.30 uur op het hoofdkantoor in Den Haag.

De nieuwe bondsraadleden stellen zich voor

In een groot aantal afdelingen zijn per 1 januari 2018 nieuwe bondsraadleden benoemd. Hieronder stellen zij zich even voor.

Bondsraadslid per 01-01-2018

Door een artikel in de Kampioen werd ik geprikkeld om mij kandidaat te stellen als Bondsraadlid voor de ANWB. De ANWB straalt betrokkenheid uit en is binnen alle lagen van de bevolking actief. Om op het gebied van duurzaamheid en veiligheid mijn kennis te delen wil ik een bijdrage leveren aan de leden van de ANWB en Drenthe te promoten als groene provincie waar het goed recreëren is. 

Achtergrond

In de afgelopen jaren heb ik vele functies vervuld binnen het facilitaire werkveld. De laatste jaren werkzaam als inkoper bij een zorginstelling. Naast mijn reguliere werk heb ik vrijwilligerswerk gedaan als lid van de medezeggenschapsraad binnen het basis- en speciaal onderwijs. Dit tijdens de schoolperiode van mijn vier kinderen. Mijn vrije tijd besteed ik in de natuur op de fiets of de motor. 

Bondsraadslid per 01-01-2018

Recreatie en toerisme hebben, evenals infrastructuur en landschap, altijd een belangrijk deel uitgemaakt van mijn beroepsbeoefening. Ruimtelijke ordening was ook mijn favoriete portefeuille als gemeenteraadslid. Nu ik de dagelijkse praktijkuitoefening afsluit zet ik mijn expertise graag in als vrijwilliger. Na een aanloop als consul ga ik graag verder om als Bondsraadslid bij te dragen aan de belangenvertegenwoordiging van de ANWB.

Achtergrond

Meer dan 40 jaar heb ik al genoten van de vele voordelen die je als lid van de ANWB geniet. Zowel als automobilist of fietser, recreant of toerist, steeds bleek de ANWB een welkome en helpende partij. Nu ik meer vrijetijd krijg wil ik me ook inzetten als vrijwilliger om mee te denken over alle zaken die de ANWB-leden aangaan.

Bondsraadslid per 01-01-2018

De ANWB is een belangrijke belangenbehartiger en dienstverlener als het gaat om recreatie en mobiliteit. Thema’s rondom klimaat, nieuwe vormen van vervoer, bereikbaarheid, veiligheid o.a. van ouderen in het verkeer vragen daarbij steeds meer om aandacht en goede keuzen. Ik wil als betrokken lid op bovenstaande en andere bij de ANWB en haar leden levende onderwerpen graag meedenken en meepraten vanuit een open mind en brede interesse voor wat er leeft.

Achtergrond

Ik heb een fiscaal-financiële achtergrond en ben tot mijn pensionering in 2017 in diverse functies werkzaam geweest bij de overheid. Daarbij waar mogelijk steeds de (kracht van) samenwerking met andere organisaties gezocht. Ik ben als vrijwilliger betrokken bij vluchtelingenwerk en binnen sportverenigingen. Natuurbehoud en –beleving hebben mijn speciale aandacht. Verder ben ik actief watersporter, wandelaar en fietser, met de wensen die daarbij horen.

Bondsraadslid per 01-01-2018

Ik beschouw de ANWB als de meest betrokken en ervaren belangenbehartiger van de consument op het vlak van de mobiliteit. Het meedenken over hoe we deze problematiek in al zijn facetten kunnen managen is een fraaie uitdaging waaraan ik graag positief wil bijdragen. Ook (water-)recreatie in onze provincie is zowel economisch als toeristisch van groot belang waarvoor ik me kan inzetten.

Achtergrond

Ik ben werkzaam geweest in meerdere sales- en managementfuncties bij een verzekeraar, inmiddels ben ik gepensioneerd. Daarnaast tevens actief geweest in bestuurlijke rollen bij o.a. het Watersportverbond en bij de landelijke belangenbehartiging in de waterrecreatie en in enkele bestuursfuncties bij watersport gerelateerde activiteiten.

Bondsraadslid per 01-01-2018

Dagelijks kom ik in aanraking met zaken waar de ANWB iets voor heeft gedaan of zou kunnen betekenen. Bijvoorbeeld tijdens woon-werkverkeer, recreatie op de fiets of op het water of onze autovakanties in Europa. Graag lever ik hieraan een bijdrage door mee te denken en signalen uit mijn omgeving te vertalen naar verbeteringen.
 

Achtergrond

Ik ben afgestudeerd aan de Hogere Hotelschool Leeuwarden. Afgelopen jaren ben ik werkzaam bij een bouwbedrijf in de financiële- en loonadministratie. Verder zit ik in de ledenraad van de Rabobank Leeuwarden-Noord West Friesland en ben ik actief voor LF2018 (culturele hoofdstad) in de gemeente Leeuwarderadeel. Naast vele hobby’s geniet ik wekelijks, tezamen met vriendinnen, op de racefiets van het mooie Friesland.

Bondsraadslid per 01-01-2018

De ANWB houdt zich bezig met belangrijke maatschappelijke thema’s. In een (welvarend) land als Nederland is mobiliteit van vitaal belang. Tegelijk oog houdend voor natuur, milieu, veiligheid én uiteraard recreatie. Graag wil ik de komende jaren hieraan een steentje bijdragen via mijn deelname in de Bondsraad. Vanuit de afdeling Gelderland, een provincie met veel variëteit. 

Achtergrond

Met mijn vrouw Nelleke woon ik (56 jaar jong) sinds enkele jaren met veel plezier in Hoevelaken. Ik geniet van de wandelingen met onze hond Emma in het bos en kom graag in het Waddengebied. Levensgenieter en optimist! 
Al jaren actief in het publieke domein. De laatste tien jaar - in verschillende functies - bij de Veiligheidsregio Utrecht.

Bondsraadslid per 01-01-2018

Al meer dan 30 jaar ben ik lid van de ANWB. En naar grote tevredenheid. De ANWB houdt zich op een breed vlak bezig met o.a. mobiliteit, recreatie en water. Ik wil graag een bijdrage leveren aan beantwoording van vragen op het gebied van mobiliteit in brede zin: zoals doorstroming verkeer, elektrisch rijden, spitsrijden. De komende jaren staan ons grote veranderingen te wachten, bijvoorbeeld door innovatie en digitalisering. Enerzijds gaat het daarbij om het vinden van oplossingsrichtingen die in de praktijk werken, anderzijds om dat op een verantwoorde manier te regelen. Naast Bondsraadslid ben ik ook lid van de verenigingsraad van NCRV en de federatieraad van KRO-NCRV alsmede lid van de vertrouwenscommissie van KRO-NCRV. Tevens ben ik lid van de Ledenraad van Menzis. Ik hoop ervaringen van buiten naar binnen, en die van andere Ledenraden, in te kunnen brengen in de Bondsraad.

Achtergrond

Ik werk als bedrijfsjurist bij een ingenieursbureau dat nationaal en internationaal werkzaamheden verricht op het gebied van o.a. transport en planning, havens en water. Ik adviseer met veel plezier collega’s in de mobiliteit over contracten, verzekeringen en andere condities en voorwaarden. Dat zijn overheids-gerelateerde werkzaamheden maar ook opdrachten van aannemers in binnen- en buitenland. Mijn streven is een contract dat in balans is met evenwichtige voorwaarden. Eventuele geschillen worden zoveel mogelijk opgelost tussen partijen. Praktisch en met onderling respect.

Bondsraadslid sinds 27-02-2018

Wonend in Oldehove, een klein plattelands dorpje in Groningen heb ik me van jongs af aan altijd geïnteresseerd in vervoersmiddelen. De verschillende uitdagingen in het vervoer op het platteland en in de stedelijke gebieden gaan in de toekomst steeds belangrijker worden. Ook de milieuaspecten moeten we daarbij meenemen. Tevens ben ik benieuwd hoe deze organisatie in elkaar zit en wat mijn rol daarin kan zijn.

Achtergrond

Vanaf mijn 18e ben ik ondernemer in voornamelijk Landbouwtechniek. Klanttevredenheid, samenwerking met compagnons en medewerkers is de rode draad binnen ons bedrijf. In de afgelopen jaren heb ik me kunnen ontwikkelen in vele zaken zoals financiën, strategie, service, verkoop, leidinggeven en ook innovatieve onderwerpen als de precisie landbouw. Naast onze onderneming ben ik actief als (bestuurs)lid van enkele lokale verenigingen.

Bondsraadslid per 01-01-2018

Ik ben geïnteresseerd in wat mensen beweegt, ook in letterlijke betekenis. Hoe kun je verkeersgedrag duiden, hoe kunnen we veilig(-er) samen 'verkeren'?
Ik ben een voorstander van meer diversiteit binnen de Bondsraad en hoop met mijn aanwezigheid de drempel te verlagen voor degenen die zich hierbij aangesproken voelen, maar de stap naar kandidaatstelling  niet durven nemen.

Achtergrond

Geboren in Eindhoven, getogen in Noord-Limburg, altijd werkzaam geweest als psychiater bij GGZ-instellingen in de Randstad en het Zuiden. Nu met prepensioen, en nog steeds actief binnen de gezondheidszorg, zij het als arts/psychotherapeut. Vrijwilliger bij de ANWB en het Nederlandse Rode Kruis. Voorzitter Raad van Commissarissen Thuiszorginstelling Zuid-Limburg. Hardlopen als passie in de resterende tijd.

Bondsraadslid per 01-01-2018

Het lidmaatschap van de ANWB is me met de paplepel ingegoten. Hulp onderweg, de alarmcentrales die altijd voor je klaar staan, de service in binnen- en buitenland, verzekeringen, kamperen in zomer en winter, nieuwe reisbestemmingen, op sportief gebied, praktische tips, kortom te veel om op te noemen. De ANWB is van vele markten thuis en heeft ons nog nooit in de steek gelaten. Deze grote en complexe vereniging, van meer dan 4 miljoen leden, is erg interessant en ik vind het een eer om als Bondsraadlid voor de provincie Noord-Brabant hieraan een steentje bij te dragen.

Achtergrond

Mijn hotelopleiding bij onze zuiderburen, horecawerkervaring in binnen- en buitenland en mijn huidige werk in de gezondheidszorg zijn de basisingrediënten. Daarnaast ben ik meer dan 40 jaar actief in de hockeysport geweest en nu ruim 15 jaar in de golfwereld. Vanaf dat ik 3 maanden was ben ik door mijn ouders meegenomen op reis. Dit is de basis geweest van mijn grootste hobby, niet de georganiseerde reizen maar zelf een plan maken en onze trip samenstellen. 

Bondsraadslid per 01-01-2018

Al veel jaren ben ik lid van de ANWB. Vooral omdat ik vind dat de ANWB een belangrijke rol heeft als belangbehartiger van haar leden. De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, verkeer en vervoer in een steeds veranderde wereld gaan in een razend tempo. Wat willen we en hoe gaan we daarmee om? Dat zijn vragen die we in de nabije toekomst moeten beantwoorden. Ik verheug mij erop om samen met mijn collega bondsraadleden hierover te mogen meedenken en praten om zo de 'stem' van de leden te laten horen. 

Achtergrond

Ik ben getrouwd en mijn man en ik hebben 2 katten. Ik ben al jaren werkzaam in de verzekeringswereld. Ik heb een passie voor verzekeringstechniek en aansprakelijkheidsrecht met name op het gebied van mobiliteit. Daarnaast heb ik een aantal jaren mijn collega’s mogen vertegenwoordigen in de ondernemingsraad. In mijn vrije tijd ben ik graag aan het sporten. Ik maak graag lange wandelingen of ga steppen in de sportschool. Ook houd ik van (verre) reizen en ik vind het leuk om uitstapjes te maken.

Bondsraadslid per 01-01-2018

De ANWB is niet alleen de grootste vereniging van Nederland maar ook de breedst georiënteerde. Dat betekent ook dat de kennis op velerlei vlakken vereist is om de brede maatschappelijke rol te kunnen vervullen. Ik stel graag de door mij verworven kennis beschikbaar om op deze manier de vereniging te (onder)steunen. 

Achtergrond

Vanaf het begin van mijn werkzame leven is de ANWB steeds belangrijk voor mij geweest. Dagelijkse mobiliteit was daarbij essentieel, ik heb in mijn werkzame periode meer dan ca 2,5 miljoen veilige kilometers kunnen rijden en ik wist mij daarbij altijd geruggesteund door ANWB en Wegenwacht. 
In mijn werk heb ik diverse managementfuncties verricht in zowel verkoop als marketing. De laatste jaren als eindverantwoordelijk voor een grote winkelformule. 

Bondsraadslid per 01-01-2018

Toen ik de vacature zag voor bondsraadlid aarzelde ik geen moment. De ANWB heeft altijd als een rode draad door mijn leven gelopen. Mijn ouders waren al lid van de wegenwacht en de Kampioen werd trouw gelezen. Toen ik mijn eerste auto kocht was mijn eerste daad zelf lid worden. Nu is mijn kans iets terug te doen voor de ANWB.

Achtergrond

Bijna 40 jaar heb ik gewerkt bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam in verschillende functies. Ik begon als bibliothecaris, heb veel gewerkt in de bibliotheken van verzorgingshuizen. Daarna klom ik gestaag op van filiaalhoofd van een of twee vestigingen, tot regiomanager van een stadsdeel. In 2016 ben ik met pensioen gegaan en heb nu eindelijk de rust om veel op vakantie te gaan. En de tijd om me te verdiepen in hele nieuwe onderwerpen.

Bondsraadslid per 01-01-2018

De ANWB vervult een maatschappelijk zeer belangrijke functie. Goede mobiliteit in welke vorm dan ook is een van de belangrijkste randvoorwaarden voor economische voorspoed. In mijn professionele leven heb ik dit op vele manieren ervaren. Ik denk dat ik met mijn netwerk en kennis van de bank- en verzekeringssector een bijdrage kan leveren aan het goede en belangrijke werk van de ANWB.

Achtergrond

Doceren en opleiden heeft als een rode draad door mijn carrière heengelopen. Eerst zelf als docent Economie en Bank- en Verzekeringswezen op de HEAO, daarna in managementfuncties bij NIBE-SVV, laatstelijk als adjunct-directeur. NIBE-SVV is het opleidingsinstituut voor de financiële branche in Nederland. Daarnaast lid van vele commissies op dit gebied en jarenlang president van EBTN, een Europese organisatie op het gebied van training & development in de financiële sector. 

Bondsraadslid per 01-01-2018

Al vele jaren heb ik plezier van wat de ANWB allemaal te bieden heeft. Als fietser, automobilist, wandelaar, toerist in binnen- en buitenland, en ook als motorrijder en watersporter. Tijd om actief iets terug te doen voor deze club die zo veel betekent voor miljoenen reizende en recreërende Nederlanders. Het lijkt mij prachtig om te mogen meepraten en meedenken over onderwerpen en thema’s waarmee de ANWB een bijdrage levert aan de mobiliteit en vrije tijd van haar leden.

Achtergrond

Als strategisch adviseur ben ik werkzaam in een team economie, cultuur en vrijetijd van een gemeente in Noord-Holland. Dagelijks bezig met regionale samenwerking in de regio Noord-Holland Noord, en daardoor goed op de hoogte van wat deze regio biedt aan bewoners en toeristen. Naast activiteiten als taalvrijwilliger ben ik lid van een lokale vrijwilligersclub en voor deze club ben ik regelmatig reisleider voor bezoeken aan Noord-Engeland. 
 

Bondsraadslid per 01-01-2018

Mijn ervaring als belangenbehartiger/lobbyist wil ik graag inzetten voor de ANWB. Daarom heb ik mij beschikbaar gesteld als lid van de bondsraad. Op de foto ziet u mij in ons lokale jeugdhonk in Nieuwleusen. Want ik zou graag zien dat de ANWB meer producten en diensten gaat leveren waar jongere mensen behoefte aan hebben.

Achtergrond

Opgegroeid aan het Oosterveen in Nieuwleusen op het ouderlijk melkveebedrijf. Volgde de Internationale Agrarische Hogeschool in Deventer en ging 12 jaar aan de slag als relatiebeheerder bedrijven voor Rabobanken in de regio Zwolle. 
Voor gemeente Olst-Wijhe werk ik nu als bedrijvencontactfunctionaris/beleidsmedewerker Economische Zaken. Tot 2017 was ik regioadviseur bij ondernemersvereniging Evofenedex. Daar lobbyde ik voor infrastructuur, verkeer & vervoer. Vandaar mijn beroepsmatige affiniteit met de werkzaamheden van de ANWB. Gemeenteraadservaringen in Nieuwleusen/Dalfsen (Overijssel) kwamen bij die lobby goed van pas. Tussentijds werkte ik als programma-manager bij MKB-Nederland. Sinds 2014 ben ik voorzitter van SMON Welzijn (actief in jeugd- en jongerenwerk). Want inzet voor de mensen in je eigen omgeving levert zichtbaar en snel resultaat op. Dat zeg ik ook als vader van vier kinderen. Met veel plezier ben ik daarom ook actief in het toezichtsorgaan van Saam Welzijn Dalfsen en in de regionale mediaraad van RTV Oost.
 

Bondsraadslid per 01-01-2018

Ik ben reeds tijdens mijn studie tijd, door pech met de motor, lid geworden van de ANWB en de Wegenwacht. Sindsdien maak ik op bijna alle terreinen gebruik van de diensten van de ANWB, zoals: Wegenwacht service, winkel, verzekeringen, reizen (o.a. Fox en Travelhome), adviezen etc. Ik heb de ANWB hierbij leren kennen als een club, die staat voor de belangen en het welzijn van zijn leden en het lijkt mij een echte uitdaging hier een klein steentje aan te kunnen bijdragen.

Achtergrond

Tot aan mijn pensionering heb ik gewerkt als Senior Project Manager voor projecten in binnen en buitenland in de energie sector en heb daarnaast zitting gehad in diverse verwantenraden.
Verder heb ik als automobilist en fietser, maar ook als motorrijder en vrachtwagenchauffeur ruime ervaring in het verkeer en daardoor praktische kennis van de problemen van het gebruik van de openbare ruimte door verschillende voertuigen.
 

Bondsraadslid per 01-01-2018

De ANWB is voor mij een symbool van een reddende engel voor de reislustige mens. Tijdens al mijn reizen, in mijn jeugd tot en met nu als vader van drie kinderen, heb ik de ANWB als reisgenoot gehad. Het lijkt me fantastisch om mijn kennis en ervaring in te mogen zetten voor zowel de zakelijke als vrijetijdsproducten van de ANWB. 

Achtergrond

Woonachtig in Doorn, met mijn vrouw Carolijn en drie zonen. Naast dat ik projectleider ben in de Infra, vind ik het belangrijk om als vrijwilliger actief te zijn. Zoals eerder in de medezeggenschapsraad van de basisschool, en nu ook als bondsraadslid van de ANWB. Verder reis ik graag, zowel alleen als met gezin, naar bijzondere plekken in de wereld.

Bondsraadslid per 01-01-2018

Ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie en informatisering hebben grote invloed op de 4 centrale thema’s. De veiligheid op en de technische ontwikkeling van de wegen zijn daarbij belangrijke issues. De samenhang van de hiermee gepaard gaande veranderingen zijn van groot belang en boeien mij zeer. Belangrijk daarbij is de positionering en betrokkenheid van de ANWB die als vertegenwoordiger van de leden daarbij betrokken hoort te zijn.

Achtergrond

Mijn loopbaan is begonnen bij civiele afdelingen van gemeenten. Na afronden van wat opleidingen ben ik terechtgekomen in management functies van de bedrijfsvoering (ziekenhuis en politie). De laatste 17 jaar gewerkt als ondernemer met de politie als grootste opdrachtgever. Sta nu op het punt van pensionering. Ik ben getrouwd, wij hebben 3 zonen, 3 schoondochters en 4 kleinkinderen. Ik hou van klussen, in de tuin werken, keramiek maken en reizen.

Bondsraadslid per 01-01-2018

De ANWB beweegt zich op het gebied van vrijetijd, reizen, mobiliteit en veiligheid en heeft te maken met steeds veranderende maatschappelijke opvattingen en technische ontwikkelingen.
Mobiliteit is door toename van het aantal inwoners in de grote steden en het file probleem, een belangrijke thema de komende jaren. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van elektronica, verwerkt in voertuigen en E-bikes hebben ook invloed op het takenpakket van de ANWB. Het zijn belangrijke thema’s waarbij keuzes gemaakt moeten worden. Ik denk graag mee over de koers van de ANWB.

Achtergrond

Als Senior Auditor heb ik veel bedrijfseconomische ervaring opgedaan met het uitvoeren van onderzoeken bij bedrijven en het adviseren aan onderdelen van het Ministerie van Defensie. Ook ben ik jaren lid geweest van de projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer van de Commissie Loosduinen.
Naast aandacht voor mijn familie, reizen, sporten en cabrio rijden ben ik actief bij de Centrale Cliëntenraad van Middin, een stichting gericht wonen en werken voor mensen met een beperking. Ook werk ik, als vrijwilliger, in het Louwman Museum een uniek automuseum in Den Haag. Ik zet mijn kennis en ervaring graag in om een bijdrage te leveren aan de Bondsraad.

Bondsraadslid per 01-01-2018

De ANWB is voor mij al jaren een betrouwbare organisatie als het gaat om reizen en vrije tijd. Ik ben altijd uitstekend geholpen bij problemen in binnen- en buitenland en ben zeer te spreken over de professionele, vlotte en klantvriendelijke wijze waarop dit aangepakt wordt. Als loyaal lid en omdat ik nu tijd beschikbaar heb, wil ik graag mijn steentje bijdragen via de bondsraad en mijn kennis en expertise op het gebied van duurzaam reizen en toerisme inzetten.

Achtergrond

Opgeleid in recreatie en toerisme vanuit een sociaal agogische invalshoek en met het oog op de natuur, heb ik in de afgelopen 25 jaar alle facetten van het reisvak doorlopen, van reisleidster tot reisontwikkelaar en alles wat daar mee samenhangt.
Moeder van 2 kinderen en wonend in Pijnacker, freelance werkzaam in de ontwikkeling en samenstelling van (duurzame) reizen en geïnteresseerd en betrokken bij een duurzame samenleving.
 

Bondsraadslid per 01-01-2018

De ANWB houdt zich bezig met veel zaken die mij aan het hart gaan: reizen & vakanties, auto & mobiliteit. Thema's die door mijn generatie anders worden ingevuld dan de generaties boven mij. Graag denk ik mee met de ANWB om de ANWB nu én in de toekomst aantrekkelijk te houden.

Achtergrond

Na afronding van mijn studies notarieel en fiscaal recht aan de Universiteit Nijmegen ben ik als kandidaat-notaris aan de slag gegaan bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Advocaten en Notarissen in  Den Haag. Hier houd ik mij bezig met het ondernemingsrecht. Daarnaast heb ik een eigen reisadviesbureau.

Bondsraadslid per 01-01-2018

Als stedelijk verkeersleider in Rotterdam voel ik iedere dag dat ik betekenisvol werk doe. Elke mening telt en daar zet ik me dan ook voor in. De ANWB vertegenwoordigt enorm veel leden en levert dan ook enorm belangrijk werk in haar rol om alle meningen te vertegenwoordigen. Daar lever ik met veel plezier graag mijn bijdrage aan. 

Achtergrond

De combinatie van een Engelse moeder en een Groningse vader heeft bij ons vroeger altijd voor humor én relativeringsvermogen gezorgd. Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Rotterdam waar ik nu met plezier werk. Met mijn partner David en kinderen Hannah en Ruben woon ik in Zwijndrecht. Samen genieten wij van elkaars gezelschap, van heerlijke (kampeer)vakanties, lekker eten en spelletjes.
 

 

Overzicht alle bondsraadsleden per provincie