Naar artikel

Nieuwe bundel over aansprakelijkheid wegbeheerder

01-11-2022

Gaten in het weg door de strenge winter, gevaarlijke situaties door pollers, biggenruggen en ontbrekende markeringen kunnen allemaal leiden tot (letsel)schade aan verkeersdeelnemers en hun voertuigen. Wie betaalt dan de schade? De nieuwe druk van het boek “Aansprakelijkheid van de wegbeheerder” geeft met een aantal redactionele artikelen en 256 uitspraken een goed inzicht in de rechtsontwikkeling sinds de vorige druk uit 2013.

Het boek is belangrijk voor zowel de wegbeheerder als het slachtoffer. Vanwege de kans op aansprakelijkheid voor ongevallen zal de wegbeheerder de juiste keuzes moeten maken bij het plannen van onderhoud en de aanleg van wegen. Dit vergroot de verkeersveiligheid. Als door een tekort aan financiële middelen of vanwege de tijd van het jaar tijdig herstel of onderhoud niet mogelijk is, dan is het belangrijk dat de wegbeheerder de weggebruikers goed waarschuwt.

Aansprakelijkheid van de wegbeheerder is en blijft een actueel onderwerp, niet alleen voor de juridische maar ook voor de verkeerskundige praktijk. Daarom is ook in deze druk uitgebreid aandacht besteed aan de bestuursrechtelijke regels die gelden voor de wegbeheerder. Navolging van deze regels kan een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van ongevallen wegens een niet goed ontworpen of ingerichte weg. Daarnaast zijn deze bestuursrechtelijke voorschriften uiteraard ook van belang bij het vaststellen van de aansprakelijkheid van de wegbeheerder.

Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp voor de ANWB. Daarnaast zet de ANWB zich in voor verkeersslachtoffers. In het boek Aansprakelijkheid van de wegbeheerder komen deze twee onderwerpen bij elkaar. De ANWB is tevens uitgever van het vakblad Verkeersrecht en van het Smartengeldboek. Het nieuwe boek Aansprakelijkheid van de wegbeheerder is onmisbaar voor wegbeheerders, politie, rechters, verkeerskundigen, advocaten en andere rechtshulpverleners.