Naar artikel

Bezoekers Noordzeekust zeer tevreden

17-06-2021

Nederlanders zijn zeer tevreden over de Noordzeekust. Dat blijkt uit een onderzoek van de ANWB onder ruim 3.600 leden, die het afgelopen jaar de kust bezochten. Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland krijgen als rapportcijfer gemiddeld een 8 en de Waddeneilanden ontvangen zelfs een 9. Leden associëren de kust vooral met mooi, licht en frisse lucht. Tegelijkertijd beoordeelt een aanzienlijk deel van de leden de kust als druk, waarbij Noord- en Zuid-Holland relatief het vaakst als volgebouwd worden ervaren.

Nederlanders zijn zeer tevreden over de Noordzeekust. Dat blijkt uit een onderzoek van de ANWB onder ruim 3.600 leden, die het afgelopen jaar de kust bezochten. Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland krijgen als rapportcijfer gemiddeld een 8 en de Waddeneilanden ontvangen zelfs een 9. Leden associëren de kust vooral met mooi, licht en frisse lucht. Tegelijkertijd beoordeelt een aanzienlijk deel van de leden de kust als druk, waarbij Noord- en Zuid-Holland relatief het vaakst als volgebouwd worden ervaren.

Wandelen, uitwaaien, relaxen en natuurbeleving zijn de meest voorkomende activiteiten aan de kust. Een meerderheid van de leden is tevreden over recreatieve voorzieningen als fiets- en wandelpaden en strandopgangen, en over de bereikbaarheid per fiets (inclusief fietsparkeren). Op de Waddeneilanden wordt de veerdienst het beste beoordeeld. 

In Zeeland vindt bijna 17% van de ANWB-leden de bereikbaarheid per openbaar vervoer matig tot slecht, terwijl meer dan de helft er onbekend mee is. Ook in de andere kustprovincies geeft een aanzienlijke groep bezoekers blijk van onbekendheid met de OV-mogelijkheden. In Noord- en Zuid-Holland vindt 20% respectievelijk 27% van de bezoekers de parkeergelegenheden voor auto’s matig tot slecht, onder meer vanwege de hoge parkeertarieven.

De ANWB onderzocht ook wat het meest van invloed is op de kustbeleving. In Zeeland wordt dit het sterkst bepaald door het vrije uitzicht op zee. In Zuid-Holland en Noord-Holland is de rust het meest bepalend. Op de Waddeneilanden is dat het verschil in bebouwing aan de kust en de uitgestrekte duingebieden. 

Met dit onderzoek wil de ANWB bezoekers van de kust een stem geven in de Kustpactmonitor. Vier jaar geleden tekenden bijna zestig overheden en maatschappelijke organisaties het Kustpact, waarmee wordt gestreefd naar balans tussen de ontwikkeling van de kust en het beschermen van haar kernkwaliteiten. 

Met de Kustpactmonitor wordt de ontwikkeling van de recreatieve bebouwing en van de kernkwaliteiten gevolgd. De ANWB biedt het onderzoek ook aan de kustoverheden aan, zodat zij dit kunnen gebruiken voor het verbeteren van hun voorzieningen en beleid voor toeristen.

Rapport ANWB Kustbeleving