ANWB verwelkomt extra infra-investeringen uit Nationaal Groeifonds

7 september 2020

De ANWB verwelkomt het Nationaal Groeifonds als financieringsbron voor de broodnodige investeringen in de infrastructuur. Hiermee kan de realisatie van projecten uit het Deltaplan Mobiliteit van de Mobiliteitsalliantie dichterbij komen.

Zonder extra investeringen in infrastructuur kan economische groei niet worden gerealiseerd. Daarom roept de ANWB het kabinet op om vaart te maken met de eerste investeringen. Voor de ANWB zijn het verbeteren van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid prioriteiten, evenals het verminderen van de CO2-uitstoot van de mobiliteit.

Het kabinet wil via het Groeifonds investeren in het duurzaam verdienvermogen van Nederland, waaronder infrastructuur. In totaal komt er de komende vijf jaar 20 miljard euro beschikbaar. Overheden, bedrijven en organisaties kunnen voorstellen voor investeringen indienen, die door een onafhankelijke commissie worden beoordeeld. Het kabinet is voornemens om nog deze kabinetsperiode de eerste investeringsbesluiten te nemen.

 

Terecht benoemt het kabinet infrastructuur als een van de drie pijlers van het Groeifonds, zowel de fysieke als digitale infrastructuur. De ANWB is blij met de extra investeringen in infrastructuur, die in het verschiet liggen, omdat het een cruciale voorwaarde is voor duurzame economische groei en toekomstbestendige mobiliteit. Met de Mobiliteitsalliantie presenteerde de ANWB vorig jaar in een ambitieus Deltaplan Mobiliteit concrete voorstellen hoe de bereikbaarheid van Nederland vergroot kan worden, die tegelijkertijd tot meer welvaart en economische groei kunnen leiden. Het investeren in infrastructuur en het fysiek en digitaal koppelen van vervoermodaliteiten zijn speerpunten.