Nederland past vakantieplannen aan door zomerweer

31 juli 2018

Het is al weken warm en zonnig en er is nog veel meer schitterend zomerweer op komst. De ANWB vroeg zich af of Nederlanders hun plannen hierdoor aanpassen en ervoor kiezen hun vakantie in eigen land door te brengen. Om hier achter te komen, vroeg de bond 3000 leden naar hun mening. 

Een verandering in het vakantiegedrag is voor de ANWB om meerdere redenen interessant en stelt de Alarmcentrale in staat een inschatting te maken van het verwachte aantal hulpvragen uit het buitenland. Daarom legde de bond 3000 leden de volgende stelling voor: “Door het prachtige zomerweer heb ik besloten /ben ik van plan niet naar het buitenland te gaan, maar in Nederland te blijven deze zomer.”

Van de bijna 1500 leden die reageerden gaf  16.8 % aan dat hun vakantie naar het buitenland inderdaad werd ingeruild voor een vakantie in eigen land. Daarmee laat dit onderzoek zien dat mooi zomerweer kan leiden tot een gewijzigde  vakantiebestemming.

Continue Vakantieonderzoek

Het Continue Vakantieonderzoek van NBTC NIPO Research, dat eind dit jaar verschijnt, zal uitwijzen hoe groot het effect  daadwerkelijk is geweest op het vakantiegedrag van onze landgenoten.