ANWB-vrijwilligers snoeien hoogstamfruitbomen in Zuid-Limburg

14 februari 2018

Ook dit jaar komen ruim 35 vrijwilligers van de ANWB uit het hele land weer hoogstamfruitbomen snoeien in Zuid-Limburg. Van maandag 19 tot en met vrijdag 23 februari en van maandag 12 tot en met vrijdag 16 maart gaan zij aan de slag onder begeleiding van de Stichting IKL, Instandhouding Kleine Landschappen.

De hoogstamboomgaarden vormen al eeuwenlang een onderdeel van het traditionele Limburgse landschap. En wederom zal Limburg in het voorjaar trots in volle bloei staan. Het lijkt allemaal vanzelf te gaan maar ook hier moet de natuur een handje worden geholpen. De ANWB en haar vrijwilligers dragen graag hun steentje bij.

Zonder de nodige aandacht en hulp van instanties en vrijwilligers zal dit stukje cultureel erfgoed voorgoed verdwijnen. De afgelopen veertig jaar is in Nederland  al veel  hoogstam gerooid en vervangen door laagstamfruitbomen. Daarom is in 1995 Landschapsbeheer Nederland de landelijke campagne ‘Houd De Bongerds Hoog’ gestart. Deze is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie. Hiermee wil de stichting de aanplant van nieuwe hoogstamfruitbomen en het stimuleren van het onderhoud van de oude boomgaarden door eigenaren en vrijwilligers. 

Inmiddels zijn sinds 1999 meer dan 10.000 hoogstambomen  aangeplant en hebben de ANWB-vrijwilligers er al ruim 4500 gesnoeid. Daarmee levert de ANWB een grote bijdrage aan het in stand houden van dit cultureel erfgoed. 
De vrijwilligers logeren in De Eyserhof te Eys en zijn van ’s morgens 8.15 tot ’s middags 13.00 uur in de boomgaarden actief. Na het werk is er tijd voor recreatie en cultuur, zoals bijvoorbeeld wandelen, fietsen of een bezoekje aan Maastricht.
Op zaterdag 10 maart is er een extra snoeidag voor de ANWB-vrijwilligers tijdens NL-Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ze zijn dan van 8.15 tot 16.00 uur in de weer. 

ANWB

De ANWB behartigt de belangen van haar leden op het gebied van recreatie, toerisme, verkeer en vervoer en zet zich in voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het milieu en van landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Er zijn ruim 12.000 mensen die als vrijwilliger een handje meehelpen bij de ANWB. Kijk voor meer informatie op www.anwb.nl/vrijwilligers

Stichting IKL

De Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL) zet zich in voor het beheer van het landschap in Limburg. Ze draagt zorg voor de zichtbare, ecologische en cultuurhistorisch waardevolle landschappen in de buitengebieden van de provincie. De organisatie heeft geen terreinen in eigendom, maar richt zich op de patronen, elementen en karakteristieken die in het landschap aanwezig zijn. Zo zorgt zij onder andere voor het snoeien van hoogstamboomgaarden en meidoornhagen die beeldbepalend zijn voor het Limburgse landschap. Werkvelden zijn: vrijwilligerswerk, groene landschapselementen, soortenbescherming en cultuurhistorie.