Smartengeldgids: Stijging smartengeldbedragen

08 januari 2018

Uit de verzamelde uitspraken van rechters in smartengeldzaken valt een voorzichtig stijgende lijn af te leiden in de hoogte van de toegewezen bedragen. In het recent verschenen ANWB Smartengeldboek - een standaardwerk voor de juridische wereld - zijn rechterlijke uitspraken over smartengeld bewerkt en verzameld. In de versie van 2018 staan ruim 100 nieuwe uitspraken.

 

Smartengeld wordt steeds vaker toegewezen

Daarnaast valt ook nu weer de gestage stroom uitspraken van de strafrechter over smartengeld op. Die wijst, mede als gevolg van het beleid om schadevorderingen van slachtoffers in het strafproces aan te moedigen, steeds vaker smartengeld toe en lijkt daarin tot op zekere hoogte een ‘eigen beleid’ te voeren. 

Standaardwerk

Het ANWB Smartengeldboek bevat ca. 2.200 uitspraken, en is al bijna 60 jaar een uitgave van ANWB Verkeersrecht. Het is het standaardwerk voor de eenduidige en eerlijke bepaling van de hoogte van het smartengeld. Ruim 1.800 advocaten, letselschadebehandelaars, verzekeraars en rechters maken gebruik van het boek. Daarnaast wordt de online database veelvuldig geraadpleegd door de abonnees. De site telt ruim 5.000 sessies per maand, waarbij in totaal tussen de 35.000 en 50.000 pagina’s worden bezocht. 

Smartengeld voor nabestaanden

De ANWB vindt dat slachtoffers die door toedoen van een ander (ernstig) letsel oplopen een bedrag aan smartengeld moeten krijgen dat recht doet aan het leed dat hun is aangedaan. Op dit moment hebben nabestaanden nog geen recht op smartengeld. De politieke discussie over smartengeld voor nabestaanden loopt al lang. Een wetsvoorstel dat smartengeld voor nabestaanden mogelijk maakt wordt momenteel in de Eerste Kamer behandeld. De ANWB betreurt het dat deze procedure zoveel tijd in beslag neemt en is al vele jaren krachtig voorstander van het Wetsvoorstel Affectieschade. Het is aan nabestaanden niet uit te leggen dat je voor een gebroken teen wel recht hebt op smartengeld en dat ouders die hun kind verliezen door toedoen van een ander met lege handen staan.

Onvrede over hoogte van smartengeld

Overigens bestaat in Nederland onvrede over de hoogte van het smartengeld. De ANWB vroeg daar al een paar jaar geleden aandacht voor in de Smartengeld-special van Verkeersrecht uit 2013.

Het inleidend artikel van het nieuwe ANWB Smartengeldboek is geschreven door prof. mr. Siewert Lindenbergh. Hij neemt de lezer mee in het waarom, het wanneer en de hoogte van het smartengeld. 

Het ANWB Smartengeldboek is onmisbaar voor de letselschadepraktijk, omdat het een overzicht van vergelijkbare uitspraken biedt en een aanknopingspunt voor onderhandelingen geeft tussen belangenbehartigers van het slachtoffer en de aansprakelijke tegenpartij of zijn verzekeraar.