Betere rijstijl na jaar nieuwe verzekering

20 juni 2017

Automobilisten gaan veiliger rijden met de ANWB Veilig Rijden verzekering. Dat blijkt uit cijfers van de ruim 9000 polishouders die inmiddels met deze verzekering autorijden.

Verzekerden laten na een jaar een betere rijstijl zien. Vooral jongeren tot 25 jaar en 65-plussers hebben hun rijstijl verbeterd. De gemiddelde rijscore komt uit op 76 (op een schaal van 0 tot 100).

Verzekerden stellen voor de verzekering gegevens over hun rijgedrag beschikbaar. Hiermee wordt een individuele rijscore berekend en krijgen zij adviezen hoe ze hun rijstijl kunnen verbeteren.  Verzekerden ontvangen iedere tien dagen via een app tips hoe de rijstijl kan worden verbeterd De rijscore wordt vertaald in een korting op de verzekeringspremie. De rijstijl wordt bijgehouden met een stick in de auto. Deze registreert de snelheid t.o.v. de maximumsnelheid, de acceleratiesnelheid, de snelheid in de bochten en het remgedrag.

Hoe meer ritten men rijdt, hoe veiliger de rijstijl blijkt uit de gegevens. Ook geldt hoe ouder iemand is, hoe hoger de rijscore is. Daarnaast blijkt dat hoe ouder verzekerden zijn, hoe meer kilometers ze rijden. Dit gebeurt tot een leeftijd van 59 jaar, daarna daalt het aantal gereden kilometers.


De verzekerden in de provincie Groningen rijden het veiligst. Zeeuwen halen gemiddeld genomen de laagste rijscore. Verzekerden in de noordelijke provincies rijden gemiddeld langere ritten dan verzekerden in westelijke en zuidelijke provincies. Mannen rijden dan gemiddeld weer langere afstanden dan vrouwen, én de mannen hebben ook een iets hogere gemiddelde rijscore dan de vrouwen. Hier speelt leeftijd ook een rol want vrouwen t/m 29 jaar rijden veiliger dan de mannen.

Verzekerden die een zeer gevaarlijke rijstijl hebben, worden door medewerkers van de verzekeraar gebeld. Als ze de maximumsnelheid met meer dan 50 km hebben overschreden, krijgen ze 30 dagen de tijd om een veiligere rijstijl te laten zien.

De ANWB wil de verkeersveiligheid bevorderen en autoverzekeringen zo betaalbaar mogelijk houden. Zij nodigt verzekerden over te stappen  op de veilig rijden autoverzekering.

ANWB Veilig Rijden Autoverzekering