38% van de Nederlandse automobilisten vindt elektrisch rijden interessant

4 december 2017

De ANWB presenteert vandaag de Elektrisch Rijden Monitor 2017. Met deze eerste monitor brengt de bond in kaart hoe de elektrische auto zich in Nederland ontwikkelt, hoe de consument daarop reageert en welke belemmeringen worden ervaren. 

Met de monitor wil de ANWB haar leden en partners informeren en elektrisch rijden in Nederland stimuleren. Om de voortgang hiervan goed te kunnen volgen, gaat de ANWB de Elektrisch Rijden Monitor jaarlijks uitbrengen. Kijk op www.anwb.nl/elektrischrijdenmonitor 

De Elektrisch Rijden Monitor bevat belangrijke uitkomsten uit een representatief onderzoek dat door Bureau Blauw in opdracht van de ANWB werd uitgevoerd. De belangrijkste redenen waarom geïnteresseerde automobilisten (38%)wel of juist niet voor een elektrische auto zouden kiezen zijn:

Wel:

 • Beter voor het milieu
 • Voordelig in gebruik
 • Voorbereid op techniek van de toekomst
 • Nooit meer tanken
 • Rijeigenschappen
 • Nieuwe dingen zijn leuk

Niet:

 • Te duur in aanschaf
 • Actieradius is onvoldoende
 • Liever wachten tot het meer gangbaar wordt
 • Te weinig openbare laadpunten
 • Geen mogelijkheid om op te laden
 • Niet met elektrische auto op vakantie

De opmars van elektrisch rijden zet gestaag door en wordt door de politiek ondersteund. In het nieuwe regeerakkoord is een belangrijke plek ingeruimd voor elektrisch rijden: kabinet Rutte III wil dat er vanaf 2030 geen nieuwe auto’s meer  worden verkocht die op fossiele brandstof rijden. Ook elders in Europa zijn de uitstootdoelstellingen aangescherpt. 

Autofabrikanten anticiperen daarop en presenteren aan de lopende band elektrische modellen. Intussen blijft de consument bij al deze ontwikkelingen achter. Die is veelal nog onbekend met elektrisch rijden.  Met de monitor wil de ANWB haar leden informeren en adviseren over elektrisch rijden en tevens in staat stellen de kosten hiervan te vergelijken met die van benzine- en dieselauto’s. 

Er zal nog het nodige moeten gebeuren om de consument te verleiden en elektrisch rijden daarmee de gewenste doorbraak te bezorgen. De monitor stelt de betrokken partijen in staat om hier gericht aan te werken en te voorzien in de benodigde randvoorwaarden.